Huisartsenzorg

Bij de inkoop van huisartsenzorg letten we op kwaliteit, prijs en ervaringen van patiƫnten. We maken hierover afspraken met huisartsen, huisartsenposten en zorggroepen en ondersteunen huisartsen bij het verbeteren van de zorg.

Steeds meer zorg bij uw huisarts

Wij willen dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Het liefst in een vertrouwde omgeving, dicht bij huis. U kunt bij veel huisartsen daarom voor steeds meer ingrepen en onderzoeken terecht. Denk aan kleine chirurgische ingrepen, cardiologische onderzoeken, longfunctiemetingen of het inbrengen van een implanonstaafje.

Online zorg met e-health

Ook stimuleren wij dat huisartsen gebruikmaken van e-health: nieuwe informatie- en communicatietechnologie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen. Voorbeelden zijn het teleconsult en tools waarmee u zelf digitaal aan de slag kunt gaan. CZ ziet e-health als een middel dat kan bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de gezondheidszorg.

Informatie over kwaliteit en ervaringen

We vinden het belangrijk dat verzekerden gemotiveerd een keuze kunnen maken voor een huisarts. Daarvoor stimuleren wij dat er meer informatie beschikbaar komt over de kwaliteit en ervaringen van huisartsenzorg.

Goede samenwerking tussen zorgverleners

Voor patiënten die zorg ontvangen van diverse zorgverleners is een goede samenwerking in de wijk van belang. Samen met de beroepsgroep onderzoekt CZ hoe we deze kunnen bevorderen.