Behandeling bij borstkanker

Als u hoort dat u borstkanker hebt, wilt u de beste behandeling. Gelukkig gaat het goed met de borstkankerzorg in Nederland: alle ziekenhuizen voldoen voor borstkankerzorg aan onze kwaliteitsvoorwaarden.

Wat is goede borstkankerzorg?

Borstkankerzorg gaat over alle mogelijke stappen van een behandeling: van diagnose, operatie en reconstructie en chemotherapie tot nabehandeling. Om goede zorg te garanderen, stellen we een aantal randvoorwaarden aan de behandeling.

Onze kwaliteitsvoorwaarden

  • Een ziekenhuis moet minimaal 75 borstkankeroperaties per jaar uitvoeren. In een ziekenhuis met veel ervaring zijn de behandelingen vaak beter. Hierdoor zijn er minder vaak nabehandelingen of extra bezoeken aan het ziekenhuis nodig.
  • Er is een volledig borstkankerteam (mammateam) met een geregistreerde chirurg oncoloog, een radioloog, radiotherapeut, patholoog, internist-oncoloog en mammacare-verpleegkundige. Het multidisciplinair team bespreekt de gezondheid en behandeling van de patiënt vóór en na de operatie. Ook maken zij bij meer dan 90% van de patiënten samen een behandelvoorstel voor de patiënt inclusief digitaal verslag.
  • Een ziekenhuis beschikt over minimaal twee gecertificeerde oncologisch chirurgen die borstkankerpatiënten behandelen. Deze oncologisch chirurgen, hebben veel ervaring op het gebied van borstkankerchirurgie, staan in voor de continuïteit van zorg en adviseren elkaar.
  • Een ziekenhuis beschikt over minimaal twee gecertificeerde internist-oncologen die borstkankerpatiënten behandelen.
  • De radioloog maakt een inschatting van de kwaadaardigheid van de afwijking (maligniteit). Hiervoor gebruikt de radioloog de zogenaamde BI-RADS-categorieën. BI-RADS betekent Breast Imaging Reporting and Data System. De BI-RADS-categorie bepaalt uiteindelijk of de patiënt wordt verwezen voor verder onderzoek.
  • Bij meer dan 90% van de patiënten is er een volledig verslag van alle pathologie-onderzoeken. Ook eventuele conclusies en opmerkingen die van invloed zijn op de verdere diagnostiek en behandeling moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit draagt bij aan de kwaliteit van diagnostiek en behandeling.
  • CZ krijgt landelijk afgesproken data aangeleverd van een onafhankelijke organisatie, de NBCA (NABON Breast Cancer Audit). Dit betekent dat het ziekenhuis transparant is en CZ de gegevens kan beoordelen.

CZ kiest voor nieuwe koers

Nu alle ziekenhuizen voor borstkankerzorg aan deze kwaliteitseisen voldoen, is het tijd voor de volgende stap. We gaan op termijn kijken naar de resultaten van de zorg, en dan vooral naar de resultaten die voor u als patiënt belangrijk zijn. Dat doen we door te meten of de behandeling op een goede manier is verlopen. Zijn er geen heroperaties nodig? Is de borstcontour goed? En zijn er geen grote complicaties? Als we dat weten, kunnen we kijken waar verbetering nodig is. Zodat de u zorg krijgt die aansluit bij uw wensen en behoeften. Deze informatie is nu nog niet beschikbaar.

Beste zorg in 2018

Gebruik de Zorgvinder om te zoeken naar zorgverleners bij u in de buurt. In de Zorgvinder ziet u ook welke zorgverleners wij gecontracteerd hebben en welke beoordeling zij krijgen.