Beste zorg bij schisis

CZ sluit voor schisiszorg alleen contracten met gespecialiseerde ziekenhuizen. Schisis is een vrij zeldzame aandoening. Het succes van de behandeling van uw kind is afhankelijk van ervaring en een goed gespecialiseerd behandelteam.

Daarom krijgen alleen de ziekenhuizen die goed zijn in de totaalbehandeling én goede behandelvoorzieningen hebben, een contract van ons. Door te sturen op kwaliteit, verbetert de zorg en houden we de zorg voor u betaalbaar. CZ werkt samen met de oudervereniging BOSK om de zorg voor schisispatiënten te verbeteren. Zij zijn ook betrokken bij het bepalen van de kwaliteitseisen.

Waar toetsen wij zorgverleners op?

CZ sluit alleen contracten met ziekenhuizen die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn mede bepaald met behulp van literatuuronderzoek, gesprekken met NVSCA, NVPC, de BOSK en medisch specialisten.

De volgende kwaliteitseisen en volume-eisen worden gebruikt om ziekenhuizen te beoordelen:

  • Het ziekenhuis voert minimaal 25 schisisoperaties per jaar uit. Dit aantal is nodig voor het opbouwen van voldoende ervaring. In een ziekenhuis met veel ervaring zijn de behandelingen vaak beter. De arts heeft meer kennis en vaardigheid in de uitvoering. Hierdoor zijn er minder vaak nabehandelingen of extra bezoeken aan het ziekenhuis nodig.
  • Minimaal twee plastisch chirurgen en twee kaakchirurgen in een ziekenhuis houden zich bezig met schisisoperaties. Zo zijn er altijd een plastisch chirurg en een kaakchirurg beschikbaar en kunnen zij het behandelplan met elkaar afstemmen.
  • Het ziekenhuis heeft een multidisciplinair schisisteam. Meerdere deskundigen werken samen tijdens de behandeling. In een multidisciplinair overleg worden de behandelplannen van de patiënten besproken.
  • Het schisisteam houdt minstens één keer per 2 weken spreekuur.
  • Het schisisteam houdt alle behandelresultaten goed bij. Zo kunnen wij de werkwijze en kwaliteit van zorg van verschillende schisisteams vergelijken en de zorg continu verbeteren.
  • Pasgeboren baby’s moeten na aanmelding binnen 2 weken gezien zijn op het spreekuur van het schisisteam.

Beste zorg in 2018

Gebruik de Zorgvinder om te zoeken naar zorgverleners bij u in de buurt. In de Zorgvinder ziet u ook welke zorgverleners wij gecontracteerd hebben en welke beoordeling zij krijgen.

Hebt u vragen over de vergoeding van schisiszorg? Neem hiervoor contact op met het CZ Zorgteam.