Paramedische zorg

Onder paramedische zorg vallen fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck, diëtetiek, ergotherapie, logopedie en huidtherapie.

Kwaliteitseisen

Omdat u mag rekenen op de beste zorg, stellen we kwaliteitseisen aan uw zorgverlener. We verwachten onder andere van uw zorgverlener dat hij of zij:

  • Goede kwaliteit levert voor een redelijk tarief.
  • Kennis onderhoudt met bij- en nascholing.
  • Werkt met individuele behandelplannen. Hierin staat wat de zorgverlener voor u kan betekenen, maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.
  • U helpt bij sneller herstel of u goed leert omgaan met uw klachten. Als het mogelijk is maken we afspraken met gespecialiseerde zorgverleners die u hierbij kunnen helpen.

Selectieve inkoop

Sommige zorg kopen we ’selectief’ in. We sluiten dan alleen contracten met zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Bij fysiotherapie geldt dit voor de behandeling bij de ziekte van Parkinson, bekkenbodemklachten, lymfoedeem en etalagebenen. Zo hebt u de grootste kans op het krijgen van de juiste en best mogelijke behandeling. De kwaliteitseisen die we stellen aan zorgverleners bepalen we in nauw overleg met beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen.

Efficiënte zorg

Wij letten naast kwaliteit ook op kosten. Zo houden we uw premie betaalbaar. We geven praktijken inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen dat zij uitvoeren ten opzichte van hun collega’s; dat heet spiegelinformatie. Het is onze taak en de taak van de zorgverlener om daar goed naar te kijken en bij te sturen indien nodig. Als patiënt merkt u hier niets van en krijgt u gewoon de zorg die u nodig hebt.