Waarom we sommige zorg selectief inkopen

We willen de beste zorg voor onze klanten. Daarom contracteren we voor bepaalde behandelingen of aandoeningen alleen gespecialiseerde zorgverleners. Wij geloven namelijk dat u betere zorg krijgt als zorgverleners doen waar ze goed in zijn. Deze zorg kopen we ’selectief’ in en daarvoor sluiten we alleen contracten met zorgverleners die voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Gespecialiseerde zorgverleners

We kopen bijvoorbeeld de behandeling van schisis, de ziekte van Parkinson of infecties bij prothese selectief in en dus niet bij alle ziekenhuizen. Ook de behandeling van etalagebenen door een gespecialiseerde fysiotherapeut of van ernstige eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen door een GGZ-zorgverlener, kopen we selectief in. Zodat u verzekerd bent van de best mogelijke zorg.

Kwaliteitseisen bepalen we zorgvuldig

De kwaliteitseisen die we stellen aan zorgverleners bepalen we zorgvuldig en in nauw overleg met beroepsverenigingen, ouderverenigingen en patiëntenverenigingen. We volgen landelijke normen maar voegen daar extra normen aan toe als we dat nodig vinden. We eisen van behandelaars bijvoorbeeld dat ze een minimum aantal behandelingen per jaar doen, omdat in een ziekenhuis met veel ervaring de behandelingen vaak beter zijn en er daardoor minder vaak nabehandelingen of extra bezoeken aan het ziekenhuis nodig zijn. Of dat er een multidisciplinaire behandelteam is.