Wijkverpleging

Met goede wijkverpleging kunnen mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom. Daarom zetten wij in op goede zorg dicht bij huis. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, eigen regie, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik.

Afspraken met zorgverleners

Wij maken allerlei afspraken met aanbieders van wijkverpleging. Bijvoorbeeld over de scholing van wijkverpleegkundigen, de inspraak die cliënten hebben in hun zorg en het maximale aantal verschillende wijkverpleegkundigen per patiënt.

Passende zorg

Wijkverpleging moet bij verzekerden passen. En aansluiten op wat zij zelf kunnen en wat hun omgeving kan doen. Wij vinden het daarom belangrijk dat wijkverpleegkundigen de zorg daarop goed afstemmen. Kan de zorg thuis niet meer verantwoord georganiseerd of geleverd worden? Dan kan de wijkverpleegkundige het advies geven om een Wlz-indicatie aan te vragen.