Rondje zorg: initiatieven waar u écht wat aan hebt

CZ gelooft in de best mogelijke zorg voor iedereen. Van goede kwaliteit, dichtbij én tegen een betaalbare prijs. Daar zetten we ons elke dag voor in. Samen met zorgaanbieders werken we continu aan vernieuwingen op zorggebied. Dit doen wij omdat we geloven dat zorg beter kan.

Regionale aanpak, landelijke mogelijkheden

Img_Landkaart-CZ-regio-initiatieven

In verschillende regio’s werken we met onder andere huisartsen, ziekenhuizen en gemeentes aan betere zorg. Samen streven we naar de best mogelijke zorg voor de inwoners in die regio’s. Zorg die echt bij ze past. En dat levert mooie resultaten op. Inwoners zijn erg tevreden over hun zorg. Onderstaande initiatieven zijn een inspiratiebron voor de rest van Nederland.

Lees mee over ons rondje zorg door Nederland

Samenwerking dementiezorg in Moerdijk

De training 'Omgaan met dementie' in Moerdijk geeft mantelzorgers en vrijwilligers meer inzicht in de ziekte en biedt hen praktische handvatten om met dementie-patiënten om te gaan. De training is onderdeel van het project 'Samenwerking in dementiezorg Moerdijk'.

Samen Beslissen in ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven in Uden brengt 'Samen Beslissen' in de praktijk. Voorafgaand aan een ingreep of behandeling gaan artsen uitvoerig met patiënten in gesprek. Wat betekent de ingreep, wegen de voordelen op tegen de nadelen voor déze patiënt?

Schouderpoli in Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven in Uden werkt met een schouderspreekuur: Het is een ‘one stop shop’ voor patiënten met schouderklachten, waarbij er direct aanvullend onderzoek gedaan kan worden in de vorm van een echo en zo nodig een CT-scan. Zo kan er een diagnose gesteld worden in één dag.

Wijkverpleegkundige Ellen Moolenaar gaat in op project Ruimte voor Resultaat

Wijkverpleegkundige zorg in Limburg

Wijkverpleegkundigen stellen voortaan zélf vast welke zorg iemand nodig heeft. Daarbij staat niet het aantal uren dat iemand recht heeft op zorg centraal, maar de vraag: wat is er nodig, zodat iemand weer zelfstandig kan functioneren?

Wijkverpleegkundige zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Diabeteszorg in PlusPraktijk Heerlen

Een PlusPraktijk wordt gezien als huisartsenpraktijk van de toekomst: patiënten hebben zelf de regie, worden doelmatig behandeld en de huisarts is de 'regisseur' van de zorg in de wijk. In Heerlen wordt gewerkt met een nieuwe vorm van diabeteszorg.

Betere wondzorg in Zeeland

Wondzorg Zeeland ging in 2016 van start, op initiatief van 4 Zeeuwse (thuis)zorgaanbieders. Doel: de wondzorg voor patiënten in de regio verbeteren. Complexe wonden worden daardoor eerder door de juiste zorgverleners gezien en behandeld. CZ ondersteunt het initiatief.

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland

Om inwoners ook in de toekomst te verzekeren van goede zorg, richtte CZ met de provincie Zeeland de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) op. In 2015 mochten bewoners hun zorgwensen kenbaar maken tijdens een conferentie. Wat is er na 2 jaar veranderd?