Commissie Toekomstige Zorg Zeeland

'Ik voel me nu veel meer gehoord'

Met de gezondheid van de Zeeuwen is het relatief goed gesteld. Maar het aantal 65-plussers stijgt, het aantal geboortes daalt en dit leidt tot een grote verschuiving in de zorgvraag.

Toekomstige zorg in Zeeland

Om inwoners ook in de toekomst te verzekeren van goede zorg, richtte CZ met de provincie Zeeland de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) op.

In mei 2015 organiseerde de commissie een bewonersconferentie. Inwoners van Zeeland konden hier hun zorgwensen kenbaar maken: wat kan er anders, wat moet beter? Huisarts Peter de Doelder ziet sindsdien al duidelijke verbeteringen. Net als inwoner Ard Ridderbos. “Ik voel me nu door mijn huisarts veel meer gehoord.”