3 vragen aan CZ

Wat doet een zorginkoper van ziekenhuiszorg bij CZ eigenlijk precies? Huib Hoogendijk van patiëntenorganisatie Zorgbelang vraagt het aan Edwin van der Meer van CZ.

🕓 Leestijd: 3 minuten

Huib: "Hoe ziet de dag van een zorginkoper ziekenhuiszorg er uit?"

Edwin: "In de eerste maanden van het jaar verwerken we onze financiële afspraken met ziekenhuizen. Dit bestaat bijvoorbeeld uit het vaststellen van de productprijzen en -volumes op basis waarvan ziekenhuizen kunnen declareren. Een tijdrovende klus: er zijn per ziekenhuis ruim vierduizend producten. Bovendien zijn er elk jaar allerlei wijzigingen waarmee we rekening moeten houden.

In het voorjaar bereiden we ons voor op de contracten voor volgend jaar. We onderzoeken dingen die opvallen en bekijken hoe we onze afspraken nog beter vorm kunnen geven. Halverwege het jaar starten we de onderhandelingen met ziekenhuizen. Die moeten voor 1 november afgerond zijn.

In de onderhandelingen bespreken we niet alleen de kosten van de zorg, maar ook de kwaliteit. Hoe bij een opname de medicatie-overdracht is geregeld, bijvoorbeeld. Of dat er bij een complexe behandeling voldoende deskundigheid in huis is. Die gesprekken voer ik samen met een medisch adviseur van CZ."

Huib: "Moet je als zorginkoper verstand hebben van medisch specialistische zorg?"

Edwin: "Je hebt een bepaalde mate van kennis en inzicht in medische zorg nodig om dit werk te kunnen doen. Want discussies over financiële zaken gaan vaak hand in hand met medische kwesties. Maar je hoeft niet in detail alles te weten over een behandeling. Je gesprekspartners hebben die kennis ook niet.

Als er echt medische discussies zijn, dan neemt een medisch adviseur van CZ deel aan het gesprek. Steeds vaker nemen medisch specialisten van ziekenhuizen hier ook aan deel. Dat levert vaak boeiende gesprekken op. Soms komen er best practices boven water die we ook elders kunnen toepassen."

Huib: "Wat is een voorbeeld van een inkooptraject waarmee CZ echt het verschil heeft gemaakt?"

Edwin: "De medisch specialistische zorg in Nederland staat wereldwijd in hoog aanzien. Toch zijn er altijd verbeteringen mogelijk, denk aan nieuwe technologieën, medicijnen en behandelwijzen.

Ook de zorgvraag van patiënten verandert. Die willen meer worden betrokken bij hun behandeling en vaker zelf beslissen welke zorgverlener ze kiezen. Maar op dit moment hebben zij niet veel zicht op de kwaliteit van zorg. Wanneer is een ingreep geslaagd? Hoe vaak zijn er complicaties? Hoe lang duur het herstel?

Om daarachter te komen, zouden specialisten uitkomstindicatoren moeten registreren. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Om dat proces te stimuleren, is CZ enkele jaren geleden gestart met selectieve inkoop voor borstkankerzorg. Niet langer kochten we overal borstkankerzorg in. Ziekenhuizen moesten eerst aantonen dat ze hiervoor de deskundigheid in huis hadden. Vervolgens hebben wij de ziekenhuizen onderverdeeld in verschillende categorieën: van 'beste zorg' tot zelfs 'niet te contracteren'.

Er was aanvankelijk veel weerstand, maar uiteindelijk heeft deze manier van selectief contracteren heeft landelijk veel bijval gekregen. We zijn er trots op dat we zo ons steentje bijdragen aan betere zorg."

Contact