Toekomstbestendige dementiezorg

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren enorm toe en daarmee ook de druk op zorgkosten, zorgpersoneel én mantelzorgers. Daarom voelen wij de noodzaak om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie te verbeteren. Maar dat kunnen we niet alleen. We doen dit daarom samen met verschillende landelijke en regionale organisaties.

Waarom betere zorg bij dementie nodig is

Wij willen dat iedereen die leeft met dementie in de toekomst mag blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning. Daarom zien we het als onze taak om goede zorg voor mensen met dementie toegankelijk én betaalbaar te houden.

Regio’s en instellingen inspireren en ondersteunen

De zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers voor nu én later verbeteren. Dat is het uitgangspunt voor de regionale samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders in de experimentregio’s in Moerdijk, Zeeland en Zuid Limburg. Mensen met dementie en hun mantelzorgers moeten snel en eenvoudig toegang hebben tot de juiste zorg, door de juiste zorgaanbieder en op het juiste moment. Hun wensen en behoefte staan hierbij centraal.

In elke regio werken we met de betrokken zorgorganisaties aan het aanscherpen van de regionale samenwerking op het gebied van dementie. Ook brengen we het aanbod van zorg en ondersteuning voor mantelzorgers in kaart. En ontwikkelen we diverse activiteiten om de kennis over dementie in de regio te vergroten.

Aan tafel voor landelijk beleid

Ook landelijk is er veel aandacht voor het toegankelijk en betaalbaar houden van dementiezorg. CZ denkt en werkt actief mee aan de ontwikkeling en implementatie van landelijke verbeterplannen die versnippering in het zorgaanbod tegengaan en regionale verschillen wegnemen. Dit doen wij onder andere als lid van het Deltaplan Dementie met speciale aandacht voor het project Samen op Weg.

Dementie.nl

Dementie.nl samen weten we meer

CZ is founding partner van Dementie.nl, het online platform van Alzheimer Nederland speciaal voor mantelzorgers. Op dementie.nl vinden mantelzorgers heel eenvoudig tips, informatie en ervaringsverhalen van andere mantelzorgers. Een zorgexpert van CZ deelt op dementie.nl haar kennis en ervaring over het vinden, krijgen en regelen van de juiste zorg en ondersteuning. Zij maakt daarnaast mantelzorgers wegwijs in de regelingen en vergoedingen waar zij gebruik van kunnen maken als dat noodzakelijk is. Zowel voor zorg vanuit de Wmo, Zorgverzekeringswet als vanuit de Langdurige zorg.