Bestuur en organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding. De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden:

Arno van Son en Wim van der Meeren

Foto: Arno van Son en Wim van der Meeren

De Raad van Bestuur hanteert het beginsel van collegiaal bestuur. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft een aantal bedrijfsonderdelen als primaire aandachtsgebieden. De bedrijfsonderdelen zelf worden aangestuurd door een directeur. Operationele processen worden regionaal, dus decentraal uitgevoerd. De afzonderlijke operationele processen worden centraal voor alle regio┬┤s aangestuurd. Facilitaire en concernstafdiensten ondersteunen de Raad van Bestuur en directies.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken.

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste bestuurlijk orgaan. De onafhankelijke positie en bevoegdheden van de Ledenraad waarborgen dat CZ-verzekerden voldoende invloed hebben. De Ledenraad heeft als taken en bevoegdheden: het benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen, het wijzigen van statuten of ontbinden van de juridische entiteit, het besluiten tot een juridische fusie en het vaststellen van de jaarrekening. Daarnaast heeft de Ledenraad een klankbordfunctie voor het beleid.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 4 uur antwoord.
We appen op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:30 uur.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag