Zó voegt CZ waarde toe voor klant én maatschappij

Alles voor betere zorg. Dáár staat CZ groep voor. Betere zorg voor de maatschappij in het algemeen en onze verzekerden in het bijzonder. We lopen voorop in het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg, onder andere door zorgvernieuwing en zorginkoop.

Onze missie: goede, betaalbare en toegankelijke zorg

Elk jaar bepaalt de overheid de inhoud en belangrijkste kaders
voor de basisverzekering. Zoals hoeveel deze zorg totaal mag kosten,
de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de eventuele
eigen bijdrage.

Als zorgverzekeraar voeren we binnen deze kaders de
basisverzekering uit. Hierin nemen we echt een regisseursrol op ons.
Dat doen we door ons hard maken voor goede, betaalbare en
toegankelijke zorg voor iederéén.

CZ Mmissie

Ons waardecreatiemodel

Hoe creëren wij waarde voor onze klant en de maatschappij? Ons waardecreatiemodel laat op geïntegreerde wijze zien hoe we omgaan met de bronnen die nodig zijn voor onze bedrijfsvoering. En hoe we tot waardecreatie komen door middel van onze ambitie, inzet en resultaten.

Img CZ waardecreatiemodel

In het Jaarverslag 2017 leest u meer over de thema’s uit ons waardecreatiemodel.

Lees alles over het CZ Jaarverslag.