Premie

Kan ik mijn jaarpremie eerder betalen?

 • Kan ik in 2017 de jaarpremie van 2018 via automatische incasso betalen?
  Ja, dan kan. Wijzig voor 21 december 2017 via Mijn CZ de datum van de automatische afschrijving. Wij schrijven de jaarpremie dan af op 29 december 2017. Ga in Mijn CZ naar het tabblad 'Persoonlijke gegevens', klik op 'Betaalgegevens' en kies bij 'Incassomoment' voor 'Laatste week voorafgaande maand'.
 • Betaalt u de premie van 2018 via automatische incasso en wilt u deze liever zelf overmaken in 2017?
  Van 15 tot 21 december 2017 kunt u de jaarpremie zelf overmaken op rekeningnummer NL85 INGB 0668 3390 63. Vermeld hierbij uw relatienummer en tekst 'Jaarpremie Zorgverzekering 2018'. Maakt u het bedrag na 21 december 2017 over, dan kruist deze zich met de automatische afschrijving van de jaarpremie. Wij kunnen die dan niet meer tegenhouden. Natuurlijk betalen wij de dubbele betaling automatisch aan u terug.
 • Betaalt u de jaarpremie via acceptgiro of AcceptEmail en u wilt deze liever zelf overmaken in 2017?
  De acceptgiro voor de betaling van de jaarpremie ontvangt u op 30 december 2017. Wilt u eerder betalen? Maak het bedrag dan vanaf 15 december aan ons over op rekeningnummer NL85 INGB 0668 3390 63. Vermeld hierbij uw relatienummer en tekst 'Jaarpremie Zorgverzekering 2018'. Als u een acceptgiro van ons ontvangt en u hebt de jaarpremie al betaald, kunt u deze als niet verzonden beschouwen.

Waarom stijgt de premie in 2018?

De premie van de basisverzekering stijgt omdat de kosten van zorg stijgen. Deze kosten nemen elk jaar toe. De verwachting voor de komende jaren is een zorgkostenstijging van 3 tot 4 % per jaar. Nederland vergrijst en mensen leven langer, er is medisch steeds meer mogelijk en er wordt meer gebruik gemaakt van zorg. Bovendien worden medicijnen duurder.

Waarom stijgt de premie van CZ terwijl sommige andere zorgverzekeraars hun premie verlagen?

De zorgkosten stijgen, de premie dus ook. CZ vindt het belangrijk dat gelijkmatig te laten gebeuren. Wij bieden de premie van de basisverzekering al meerdere jaren onder de kostprijs aan. In 2017 was dat ruim € 12 per maand, in 2018 is het ruim € 6 per maand onder de kostprijs*. We zetten overreserves in om dit te financieren. De overreserves raken op, maar de kosten van de zorg blijven toenemen. En wij streven naar een zo stabiel mogelijke premie. Lees meer over hoe wij uw premie berekenen.

* t.o.v. de gemiddelde premie van de CZ-basisverzekeringen in 2018

Wat is de premie in 2018?

Bekijk de actuele premies voor de basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen in het premieoverzicht.

Wat is premiegrondslag?

De premiegrondslag is het bedrag van de basispremie, zonder kortingen. Bekijk de premiegrondslag voor onze basisverzekeringen in de bijlage Premies op cz.nl/voorwaarden.

Ben ik verzekerd als mijn premie niet is afgeschreven?

Zijn wij zelf te laat zijn met incasseren van de premie of met het verzenden van de acceptgiro's? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw verzekering

Hebt u zelf de premie niet betaald? Dan kan dit gevolgen hebben. Het kan leiden tot beëindiging van uw aanvullende verzekering.

Is er een tegemoetkoming voor de premie van de zorgverzekering?

U moet over uw salaris een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De werkgever is verplicht om deze bijdrage te vergoeden. De werkgever kan zelf beslissen of hij ook nog een tegemoetkoming geeft voor de nominale premie. In veel gevallen is in een CAO geregeld dat de werknemer van de werkgever een tegemoetkoming in de ziektekostenpremie krijgt.

Kan ik de datum kiezen waarop jullie automatisch incasseren?

U kunt gebruik maken van een zogenaamd flexibel incassomoment. Dit houdt in dat u kunt kiezen uit 4 verschillende incassomomenten voor het afschrijven van uw premie en eventueel de gespreide betaling van uw eigen risico. De premie wordt zo afgeschreven wanneer het u het beste uitkomt.

Krijg ik korting bij betaling per half jaar?

Ja. Als u vooruitbetaalt voor 6 maanden, krijgt u op uw gehele premie van 2018 een korting van 1%.

Krijg ik korting bij betaling per jaar?

Ja. Als u vooruitbetaalt voor 12 maanden, krijgt u op uw premie van 2018 een korting van 2%.

Krijg ik korting bij betaling per kwartaal?

Ja. Als u vooruitbetaalt voor 3 maanden, krijgt u op uw gehele premie van 2018 een korting van 0,5%.

Kunnen gezinsleden ieder hun eigen premie betalen?

Nee, de verzekeringnemer is degene die elke maand de premie betaalt. Bent u geen verzekeringnemer maar u wilt toch zelf uw premie betalen? Dan kunt u dat laten wijzigen. Als u uw eigen bankrekeningnummer doorgeeft aan ons, wordt u zelf verzekeringnemer met een eigen overeenkomst. Deze wijziging kunt u doorgeven op de volgende manier:

Op welk bankrekeningnummer kan ik mijn premie betalen?

Wilt u zelf eenmalig een betaling aan ons doen? Ons IBAN-nummer is NL85 INGB 0668 3390 63 en de SWIFT- of BIC-code is INGBNL2A.

Wilt u vaker de bank opdracht geven om bedragen aan ons over te maken? Er zijn handige manieren om uw betalingen aan ons te doen en toch volledige controle over uw geld te houden:

 • Via automatische incasso. Bent u het niet eens met een afschrijving? Dan kunt u die binnen 56 dagen laten terugboeken door de bank.
 • Via acceptgiro. Bent u het niet eens met het bedrag dat daarop vermeld is? Dan kunt u dat altijd eerst met ons bespreken.

Betaalwijze aanpassen in Mijn CZ

Moet ik premie betalen voor mijn kind?

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor de basisverzekering én de aanvullende verzekering. Ze krijgen dezelfde aanvullende verzekering als de ouder met de meest uitgebreide aanvullende verzekering.

Waarom zijn er verschillende premies voor de aanvullende verzekering Jongeren?

De aanvullende verzekering Jongeren is een aanvullende verzekering inclusief tandheelkundige hulp. Mondzorg is opgenomen in de basisverzekering voor verzekerden tot 18 jaar. Het jaar volgend op de 30e verjaardag gaat de premie van de verzekering omhoog, omdat de kosten voor mondzorg vanaf deze leeftijd veel hoger zijn. Lees meer over de aanvullende verzekering Jongeren.

Wanneer gaat een 18-jarige premie betalen?

Iemand die 18 is geworden, betaalt premie vanaf de 1e van de maand na de 18e verjaardag. Voorbeeld: valt de 18e verjaardag op 18 april, dan begint de premiebetaling op 1 mei.

Lees meer uitleg op 'zorgverzekering 18 jaar'.

Wanneer vindt de automatische incasso plaats als ik de premie per jaar betaal?

Standaard wordt de jaarpremie automatisch afgeschreven op de eerste werkdag van januari. U kunt nu ook kiezen voor een ander incassomoment. U hebt dan de keuze uit 4 verschillende incassomomenten voor het afschrijven van uw premie. Wijzig uw incassomoment via Mijn CZ.

Kan ik zorgtoeslag krijgen?

Of en hoeveel zorgtoeslag u van de Belastingdienst krijgt, is onder andere afhankelijk van:

 • de hoogte van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner
 • uw leeftijd (kinderen tot 18 jaar hebben geen recht op zorgtoeslag)

Kijk voor meer informatie op Toeslagen.nl of bel met de Belastingtelefoon: 0800 0543.

Wat moet ik allemaal betalen voor de zorgverzekering?

U betaalt voor de zorgverzekering:

 • vaste (nominale) premie
  Dit bedrag is afhankelijk van de soort basisverzekering en het eigen risico
 • inkomensafhankelijke bijdrage
  Krijgt u loon, pensioen of een uitkering waarop loonheffing wordt ingehouden? Dan betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst.
 • eigen risico
  Het verplichte eigen risico in 2018 is € 385. Daarnaast is het mogelijk om een vrijwillig eigen risico te kiezen van € 485, € 585, € 685, € 785 of € 885 bovenop het verplichte eigen risico.
 • eigen bijdrage, afhankelijk van de soort zorg
  Voor sommige vormen van zorg geldt een eigen bijdrage. U kunt per soort vergoeding zien of u een eigen bijdrage moet betalen.
 • eigen bijdrage, afhankelijk van de soort basisverzekering
  Als u naar een zorgverlener gaat die geen overeenkomst met ons heeft, betaalt u een gedeelte van de kosten zelf. U kunt per soort vergoeding zien hoeveel u in dat geval zelf moet betalen.

  Let op: een combinatie van eigen risico en de verschillende soorten eigen bijdragen kan ook voorkomen.

Wat moet ik doen als ik een bedrag aan CZ niet kan betalen?

Het is belangrijk dat u ons dit meteen laat weten. Samen kunnen we dan kijken of een betalingsregeling mogelijk is. Zo kunt u grotere problemen voorkomen. U kunt contact met ons opnemen via 088 555 77 77 of zelf een betalingsregeling aanvragen via Mijn CZ.

Hoe betaal ik de premie van mijn verzekering?

Met automatische incasso

 • Betaalt u via automatische incasso, dan scheelt u dat iedere maand weer administratie en loopt u niet de kans een betaling te vergeten.
 • U hoeft ons maar één keer schriftelijk toestemming te geven voor het automatisch afschrijven van de premie. Dat kan digitaal via Mijn CZ, of schriftelijk via een brief of machtigingskaart van uw bank. 
 • Uw toestemming geldt dan ook voor andere bedragen die u ons eventueel nog moet betalen, zoals een nota die wij voor u hebben voorgeschoten aan de zorgverlener.
 • U houdt de controle over uw geld: bent u het niet met een afschrijving eens, dan kunt u binnen 56 dagen bij de bank uw geld laten terugstorten.
 • Wij berekenen geen incassokosten. 

Met acceptgiro

 • Wij berekenen geen extra kosten als u per acceptgiro wilt betalen.
 • U kunt ook via AcceptEmail betalen: een digitale acceptgiro. Bekijk hoe AcceptEmail werkt.

Hoe geef ik CZ toestemming om automatisch van mijn rekening te incasseren?

U kunt dit online doorgeven via Mijn CZ. De toestemming die u ons geeft, geldt niet alleen voor de premie, maar ook voor eventuele andere bedragen die u ons nog moet betalen. Denk daarbij aan bedragen die wij namens u hebben betaald aan de zorgverlener, maar waarvoor u niet of niet volledig verzekerd bent.

Hoe kan ik de automatische incasso stopzetten?

Wilt u voortaan per acceptgiro gaan betalen? U kunt uw betalingsgegevens wijzigen:

 • via Mijn CZ
 • per brief, ons postadres is Postbus 90152, 5000 LD Tilburg

Waar vind ik een overzicht van de premie die ik betaald heb?

Er zijn diverse manieren om te bekijken hoeveel premie u in een bepaalde periode hebt betaald:

 • Via Mijn CZ
 • U kunt het opvragen via het formulier Uw vraag aan CZ. Geef duidelijk aan over welke periode u het premieoverzicht nodig hebt.