Eigen risico

Ik ben naar de huisarts geweest. Waarom krijg ik toch een rekening voor het eigen risico?

Soms laat uw huisarts naar aanleiding van uw bezoek vervolgonderzoek doen. Bijvoorbeeld als er bloed is afgenomen. Voor vervolgonderzoek dat uw huisarts niet zelf doet, betaalt u eigen risico.

Ik betaal het eigen risico gespreid. Toch krijg ik een rekening van vorig jaar. Hoe kan dit?

Stel, u hebt in 2018 gekozen voor het gespreid betalen van het eigen risico € 385. U betaalt dan 10 termijnen van € 38,50. Als u in 2018 geen zorgkosten maakt, dan krijgt u in het eerste kwartaal van 2019 het eigen risico van ons terug. Maar het kan zijn dat we hierna toch nog een rekening van een zorgverlener ontvangen voor zorgkosten uit 2018. Dan krijgt u alsnog een rekening voor het eigen risico van 2018.

Wanneer ontvang ik de rekening voor het eigen risico?

Wij sturen de rekening voor het eigen risico één keer per drie maanden. Het kan dus iets langer duren voordat u de rekening krijgt.

Ik doe mee aan de regeling Gespreid betalen eigen risico. Wanneer ontvang ik te veel betaald eigen risico terug?

In het eerste kwartaal van het jaar erop ontvangt u het te veel betaald eigen risico automatisch terug. In de eerste maanden van het jaar ontvangen we nog veel nota’s van zorgverleners over het vorige jaar. Zorgverleners kunnen ook na het eerste kwartaal nog nota’s versturen. Deze worden dan alsnog verrekend met het eigen risico.

Hoe betaal ik het eigen risico?

U kunt op 2 manieren uw eigen risico betalen:

  • We ontvangen de rekening direct van uw zorgverlener. We betalen uw zorgverlener het hele bedrag. Binnen 3 maanden krijgt u van ons een rekening voor het eigen risico dat u nog moet betalen.
  • U krijgt een rekening van uw zorgverlener. U betaalt die rekening. Vervolgens declareert u de rekening bij ons. We bekijken welke vergoeding u krijgt. Van de vergoeding halen we eerst het bedrag aan eigen risico af. De rest van de vergoeding maken we naar u over.

Ik ben 18 jaar geworden, vanaf welke datum gaat mijn eigen risico in?

Als u 18 wordt, gaat het eigen risico in op de eerste dag van de maand erop. U betaalt enkel eigen risico over de dagen dat u 18 jaar bent.

Wat u nog moet betalen rekent u uit door het eigen risico te delen door 365 dagen (of 366 in een schrikkeljaar), en dat te vermenigvuldigen met het aantal overgebleven dagen van het jaar.

Lees meer uitleg op 'zorgverzekering 18 jaar'.

Geldt het verplicht eigen risico ook voor de grensarbeider?

Ja, het verplicht eigen risico geldt ook voor de grensarbeider. Het gaat dan om de kosten voor zorg die in Nederland zijn gemaakt of kosten die in Nederland worden gedeclareerd. Wanneer u bijvoorbeeld in Nederland woont en in België werkt, bent u in België verzekerd en in Nederland geregistreerd op de verdragspolis. Als u in België naar het ziekenhuis gaat en deze kosten bij uw Belgisch ziekenfonds indient, komen deze kosten niet voor rekening van het verplicht eigen risico. Dient u deze kosten echter in Nederland in bij CZ, dan geldt hiervoor wel het eigen risico. Ook als u in Nederland naar het ziekenhuis gaat en de kosten voor rekening van CZ komen, moet u eigen risico betalen.

Over welk jaar betaal ik eigen risico? En waarom betaal ik het soms twee keer?

De startdatum van uw behandeling bepaalt over welke periode u eigen risico betaalt. Is de eerste afspraak voor uw behandeling in 2018? Dan betaalt u eigen risico over 2018.

Wordt u in het ziekenhuis behandeld? Dan kan het zijn dat u twee keer eigen risico betaalt.

Vanaf de eerste keer dat u voor een behandeling naar het ziekenhuis gaat, verzamelt het ziekenhuis uw behandelingen in een pakketje (DBC). De DBC stopt als uw behandeling klaar is. Of na een bepaald aantal dagen zoals bepaald door de NZa. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Duurt de behandeling langer? Dan start er een nieuwe (vervolg-)DBC. Was uw eigen risico nog niet op? Of opent deze DBC in een nieuw jaar? Dan krijgt u weer een rekening voor het eigen risico.

Benieuwd wanneer een nieuwe DBC voor u wordt geopend? Vraag het uw zorgverlener.