Eigen risico

Wanneer ontvang ik de rekening voor het eigen risico?

Wij sturen de rekening voor het eigen risico één keer per drie maanden. Het kan dus iets langer duren voordat u de rekening krijgt.

Ik doe mee aan de regeling Gespreid betalen eigen risico. Wanneer ontvang ik te veel betaald eigen risico terug?

In februari van het jaar erop ontvangt u het te veel betaald eigen risico automatisch terug. In de eerste maanden van het jaar ontvangen we nog veel nota’s van zorgverleners over het vorige jaar. Zorgverleners kunnen ook na februari nog nota’s versturen. Deze worden dan alsnog verrekend met het eigen risico.

Hoe betaal ik het eigen risico?

U kunt op 3 manieren uw eigen risico betalen:

  • We ontvangen de rekening direct van uw zorgverlener. We betalen uw zorgverlener het hele bedrag. Binnen 3 maanden krijgt u van ons een rekening voor het eigen risico dat u nog moet betalen.
  • U krijgt een rekening van uw zorgverlener. U betaalt die rekening. Vervolgens declareert u de rekening bij ons. We bekijken welke vergoeding u krijgt. Van de vergoeding halen we eerst het bedrag aan eigen risico af. De rest van de vergoeding maken we naar u over.
  • U krijgt een rekening van uw zorgverlener. U declareert bij ons en vraagt of we de rekening voor u willen betalen. We maken het geld over naar uw zorgverlener en sturen u de rekening voor het eigen risico.

Ik ben 18 jaar geworden, vanaf welke datum gaat mijn eigen risico in?

Als u 18 wordt, gaat het eigen risico in op de eerste dag van de maand erop. U betaalt enkel eigen risico over de dagen dat u 18 jaar bent.

Wat u nog moet betalen rekent u uit door het eigen risico te delen door 365 dagen (of 366 in een schrikkeljaar), en dat te vermenigvuldigen met het aantal overgebleven dagen van het jaar.

Lees meer uitleg op 'zorgverzekering 18 jaar'.

Geldt het verplicht eigen risico ook voor de grensarbeider?

Ja, het verplicht eigen risico geldt ook voor de grensarbeider. Het gaat dan om de kosten voor zorg die in Nederland zijn gemaakt of kosten die in Nederland worden gedeclareerd. Wanneer u bijvoorbeeld in Nederland woont en in België werkt, bent u in België verzekerd en in Nederland geregistreerd op de verdragspolis. Als u in België naar het ziekenhuis gaat en deze kosten bij uw Belgisch ziekenfonds indient, komen deze kosten niet voor rekening van het verplicht eigen risico. Dient u deze kosten echter in Nederland in bij CZ, dan geldt hiervoor wel het eigen risico. Ook als u in Nederland naar het ziekenhuis gaat en de kosten voor rekening van CZ komen, moet u eigen risico betalen.

Kan ik het eigen risico gespreid betalen?

Ja, dat kan bij CZ. Wilt u meer weten? Hier vindt u alle informatie: gespreid betalen eigen risico.

Waarom zie ik op Mijn CZ een verandering in de stand van het eigen risico terwijl ik nog geen rekening heb ontvangen

Wij sturen onze klanten één keer per drie maanden rekeningen voor het eigen risico. Daarom kan het zijn dat u op Mijn CZ al eerder ziet dat u eigen risico moet betalen. De rekening ontvangt u dan alsnog binnen 3 maanden.

Welke startdatum geldt voor het eigen risico?

De startdatum van de behandeling of het behandeltraject bepaalt over welke periode u eigen risico betaalt.

Bijvoorbeeld: u bent onder behandeling van een arts in het ziekenhuis. Op 21 december 2016 had u de eerste afspraak bij uw arts. Maar op 6 februari 2017 bent u geopereerd. Zowel de eerste afspraak als de behandeling vallen binnen hetzelfde traject. Omdat de startdatum van uw behandeling in 2016 was, betaalt u eigen risico over 2016.