Ziekenhuis

Kaakchirurgie: krijg ik dat vergoed?

Behandelingen door een kaakchirurg vallen onder de basisverzekering. U kunt alleen op verwijzing van een tandarts, huisarts of specialist naar de kaakchirurg. Niet-gecompliceerde extracties, bijvoorbeeld het trekken van een verstandskies, vallen meestal niet onder de dekking van de basisverzekering maar onder de vergoeding van mondzorg in de aanvullende (tandarts)verzekering. Kijk voor de vergoeding in het overzicht Vergoedingen: Mondzorg.

U kunt uw kaakchirurg altijd vragen of een behandeling door de basisverzekering wordt vergoed.

Krijgt de zorgverzekeraar informatie die mijn privacy kan schaden?

Met het College Bescherming Persoonsgegevens is afgesproken welke gegevens zorgverzekeraars van ziekenhuizen mogen ontvangen. Zorgverzekeraars ontvangen niet meer informatie dan noodzakelijk. Omdat het ziekenhuis uw privacy beschermt, staat er verder geen nauwkeurige omschrijving van uw individuele behandeling op de rekening. Aan het DBC-zorgproduct is een gemiddelde prijs voor voor het behandeltraject gekoppeld.

Maagverkleining: krijg ik dat vergoed?

Voor vragen over maagverkleining kunt u contact opnemen met het CZ Zorgteam via telefoonnummer (013) 594 91 10. De medewerkers van deze afdeling zijn op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. Ook kunnen zij u vertellen of een vergoeding mogelijk is.

Borstverkleining of -vergroting: krijg ik dat vergoed?

Een borstverkleining om cosmetische redenen vergoeden wij nooit. Is er een medische noodzaak voor de operatie? Laat uw specialist dan een gemotiveerde aanvraag bij ons indienen. U krijgt schriftelijk bericht of wij de ingreep vergoeden.

Een borstreconstructie bij borstkanker wordt vergoed. Deze moet wel door uw specialist vooraf bij ons worden aangevraagd. Lees meer over de vergoeding van een mammaprothese.

Een borstvergroting vergoeden wij niet.

Kan ik bij een ziekenhuis in het buitenland terecht voor mijn behandeling?

CZ heeft met een aantal Belgische en Duitse ziekenhuizen in de grensregio's een contract. Het kan zijn dat niet alle zorg bij elk ziekenhuis is gecontracteerd. Wilt u zeker weten dat CZ afspraken heeft gemaakt over de behandeling waarvoor u naar het buitenland gaat? Lees meer over geplande zorg in het buitenland of kijk in de Zorgvinder.

Kan ik voor een maagoperatie voor gewichtsvermindering naar het buitenland?

Ja, dat kan. Let daarbij wel op de kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen. Belgische ziekenhuizen moeten voor bariatrische chirurgie bij ons dezelfde kwaliteitsinformatie aanleveren als de Nederlandse ziekenhuizen. Met deze gegevens toetsen wij of deze Belgische ziekenhuizen aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Ziekenhuizen in andere landen bieden ons nog geen kwaliteitsinformatie voor bariatrische chirurgie. Wij weten daardoor niet welke buitenlandse ziekenhuizen aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Wij zijn dan ook terughoudend met het inkopen van bariatrische chirurgie.

Voor vragen over een maagoperatie in het buitenland kunt u contact opnemen met het CZ Zorgteam via (013) 594 91 10.
Meer weten over geplande zorg in het buitenland?

Botoxbehandelingen: krijg ik die vergoed?

De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Onder speciale omstandigheden vallen de kosten van behandelingen met Botox onder het ziekenhuisbudget. Voorwaarden:

  • De kosten vallen onder specialistenhulp vanuit het ziekenhuisbudget, als de behandeling wordt uitgevoerd door een specialist in een ziekenhuis.
  • Er is geen akkoordverklaring nodig. De specialist beoordeelt of men voor de behandeling in aanmerking komt.
  • Er bestaat geen recht op vergoeding als patiënt het medicijn met recept bij de apotheek haalt.
  • Er bestaat geen recht op vergoeding bij behandelingen door een plastisch chirurg (bijvoorbeeld tegen rimpels).

Kan ik kleine controles tijdens de behandeling van schisis dicht bij huis laten doen?

Het is belangrijk dat alle zorg door hetzelfde medische team plaatsvindt, zodat u in alle opzichten de beste zorg krijgt. Voor bijvoorbeeld logopedie of tandartszorg kunt u vaak wel in de buurt van uw woonplaats terecht. Vraag bij het ziekenhuis met welke zorgverleners bij u in de buurt zij samenwerken.

Krijg ik de reis- en verblijfkosten vergoed als ik ver moet reizen voor een operatie of behandeling?

Reis- en verblijfkosten worden bijna nooit vergoed. Er zijn een paar uitzonderingen, deze vindt u terug op vergoeding voor zittend vervoer en vergoeding voor logeerkosten 

Moet ik overstappen naar een ziekenhuis waar CZ een contract mee heeft?

Het is niet verstandig gedurende uw behandeling zomaar over te stappen. Als u zich zorgen maakt over de kwaliteit van de zorg die u krijgt, bespreek dit dan met uw arts. Ook hebt u recht op een second opinion. Bel gerust voor persoonlijk advies met een van onze zorgadviseurs. U kunt ze van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur bereiken op (013) 594 91 10. Overigens hoeft u zich ook geen zorgen te maken over de vergoeding. Als u al gestart bent met uw behandeling, vergoeden wij deze gewoon volgens uw polisvoorwaarden.

Hoe weet ik wat mijn behandeling in het ziekenhuis kost?

Wij maken voor het grootste gedeelte van de behandelingen prijsafspraken met ziekenhuizen. Als u naar een ziekenhuis gaat waarmee wij een contract hebben voor de behandeling die u nodig hebt, krijgt u uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel zelf uw eigen risico. Gaat u liever naar een ziekenhuis waarmee wij geen contract hebben? Dan verschilt de vergoeding per verzekeringspolis. De medewerkers van onze Klantenservice leggen het u graag uit, bel 088 555 77 77.

In onze tarieventool vindt u de tarieven van behandelingen tot € 885,- bij ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra (ZBC’s). Het gaat om behandelingen in 2017 bij gecontracteerde instellingen met wie we afspraken over tarieven hebben gemaakt.

Er kunnen ziekenhuizen in de tarieventool ontbreken. Dat komt bijvoorbeeld doordat niet alle ziekenhuizen de betreffende behandeling uitvoeren of dat het ziekenhuis niet is gecontracteerd voor deze behandeling (dit komt overigens niet vaak voor). Ook kan het zijn dat CZ en het ziekenhuis nog geen tarieven hebben afgesproken voor deze behandelingen. Daarom werken we de tarieven regelmatig bij. Hebt u nog vragen over de tarieven van 2016? Bel dan onze Klantenservice op 088 555 77 77.