Vergoeding depressie preventie

Wat krijgt u vergoed voor preventie bij depressie klachten en paniekklachten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Preventie voor (lichte) depressieklachten en paniekklachten krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Bij preventie voor (lichte) depressieklachten en paniekklachten krijgt u hulp van een zorgverlener om deze klachten onder controle te krijgen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts of ziekenhuis.

Gaat u naar een gezondheidszorg (GZ) psycholoog? Uw behandeling kan dan ook vallen onder generalistische basis GGZ. Uw psycholoog kan u hier meer uitleg over geven.

Nog vragen? We zijn er voor u