Vergoeding depressie preventie

Wat krijgt u vergoed voor preventie bij depressie klachten en paniekklachten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Preventie voor (lichte) depressie klachten en paniekklachten krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Bij preventie voor (lichte) depressie klachten en paniekklachten krijgt u hulp van een zorgverlener om deze klachten onder controle te krijgen.

De vergoeding krijgt u als u een verwijzing heeft van uw (huis)arts en als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts, ziekenhuis, gezondheidszorg psycholoog en/of fysiotherapeut.

Gaat u naar een gezondheidszorg (GZ) psycholoog? Uw behandeling kan dan ook vallen onder generalistische basis GGZ. Uw psycholoog kan u hier meer uitleg over geven.