Vergoeding basis GGZ vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor hulp van een psycholoog in de basis geestelijke gezondheidszorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u psychische problemen? Dan krijgt u een vergoeding voor basis geestelijke gezondheidszorg vanuit uw basisverzekering.

Deze vergoeding krijgt u als u een verwijzing heeft van uw huisarts, bedrijfsarts, straatdokter (huisarts voor dak- en thuislozen) of medisch specialist en naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Een nieuwe verwijzing van de huisarts is niet meer nodig als u door uw regiebehandelaar van de basis GGZ wordt verwezen naar de gespecialiseerde GGZ of andersom.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Let op: per kalenderjaar krijgt u maar één traject vergoed. U herkent het begin van een tweede of volgende traject, doordat op dat moment een nieuwe verwijzing nodig is. Laat u hierover goed informeren voor u de behandeling start. Bel met onze Klantenservice via 088 555 77 77.

Deze vergoeding krijgt u niet als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt.

Wat niet wordt vergoed, is: GGZ voor kinderen tot 18 jaar (hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente), relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek (burn out) en orthopedagogische zorg.

Sinds 1 januari 2017 dient de GGZ-zorgverlener die u behandelt, een kwaliteitsstatuut GGZ te hebben. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Gaat u naar een GGZ-zorgverlener zonder contract met CZ? Dan raden wij aan om vooraf aan uw zorgverlener te vragen of deze beschikt over een kwaliteitsstatuut. Is dat niet het geval, dan wordt deze zorg niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Wordt u behandeld door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaalt u geen eigen risico. U betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een huisarts of een GZ-psycholoog die een contract met ons heeft? Vind een geschikte huisarts of psycholoog.

Wij maken afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Daarnaast maken wij binnen de GGZ afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgverlener per jaar mag verlenen (het zogenaamde omzetplafond). Zo stimuleren we zorgverleners in de GGZ om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Het kan voorkomen dat een zorgverlener aan het plafond van dit jaar zit. Er ontstaat dan een wachtlijst. Kunt u niet terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur? Neem dan contact op met CZ Zorgteam via (013) 594 91 10 (lokaal tarief).

Inzet van e-health

E-health kan onderdeel uitmaken van uw behandeling. E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. CZ vindt het belangrijk dat mensen zelf regie over hun gezondheid nemen en dat is precies wat e-health doet. Het voordeel van e-health is dat zorg en ondersteuning aangeboden kan worden zonder dat u fysiek naar de zorgverlener hoeft, dus bijvoorbeeld gewoon vanuit huis.