Vergoeding kronen en bruggen

Wat krijgt u vergoed voor kronen en bruggen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden kronen en bruggen uit een aantal van onze aanvullende verzekeringen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

De vergoeding voor kronen en bruggen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst t/m 28 februari 2017
Referentielijst vanaf 1 maart 2017

Abonnementen bij tandartsen vergoeden wij niet. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt? Vind een tandarts.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.