Vergoeding kronen en bruggen

Wat krijgt u vergoed voor kronen en bruggen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden kronen en bruggen uit een aantal van onze aanvullende verzekeringen.

Bent u collectief verzekerd?Voeg uw collectiviteit toe

U ziet de pakketten voor: Collectiviteit weghalen

De vergoeding voor kronen en bruggen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt. U krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed. Bekijk de wettelijke tarieven vanaf 1 januari 2017. Bij sommige behandelingen rekent de tandarts materiaal- en techniekkosten. Deze tarieven worden niet wettelijk vastgesteld. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens ons normaal zijn. Zo ziet u of uw tandarts gebruikelijke tarieven rekent.

Abonnementen bij tandartsen vergoeden wij niet. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage en eigen risico

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. U betaalt ook geen eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een tandarts bij u in de buurt? Vind een tandarts.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.