Uw verpleging en verzorging declareren

Hebt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor verpleging en verzorging? U declareert de gemaakte kosten gewoon zelf. Of laat u helpen door de Sociale Verzekeringsbank.

Zó declareert u uw verpleging en verzorging

U hebt een nota van uw zorgverlener

U dient de nota samen met het standaard declaratieformulier in bij CZ. Dit kan heel makkelijk via Mijn CZ of per post.

U hebt géén nota van uw zorgverlener

Is uw zorgverlener bij u in loondienst? Of krijgt u zorg van een familielid of kennis? Dan ontvangt u geen nota’s. U declareert dan in drie stappen:

  1. Kijk of u een formele of informele zorgverlener hebt. U leest hier alles over in ons pgb-reglement.
  2. Vul het declaratieformulier in dat past bij uw situatie. Voor formele zorgverleners kiest u het declaratieformulier formele zorgverlener. In andere gevallen gebruikt u het declaratieformulier informele zorgverlener.
  3. Dien het formulier samen met het standaard declaratieformulier in bij CZ. Dit kan digitaal via Mijn CZ of per post. Het adres staat op het standaard declaratieformulier vermeld.

Waar vindt u het standaard declaratieformulier?

Dit formulier met persoonlijke scancode stuurt u altijd mee met uw declaraties. U kunt het op 3 manieren aanvragen:

Wat gebeurt er met uw declaratie?

U ontvangt binnen 10 werkdagen bericht over de afhandeling van uw declaratie. Goed om te weten: we betalen ingediende declaraties pgb altijd aan de verzekeringnemer.

Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen?

U mag alleen het maximumtarief bij CZ declareren. U leest hier meer over in ons pgb-reglement. Wilt u uw zorgverlener meer betalen? Dan betaalt u deze extra kosten zelf.

Hulp bij uw pgb-administratie

Bij de salarisadministratie van het pgb komt veel kijken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Zo hoeft u niet alles zelf te doen. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren namens u bij CZ. Handig! Meer informatie? Kijk op de website van de SVB of bel (030) 264 82 00.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Zorgteam

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.