Vergoeding orthopedische schoenen vanaf 16 jaar

Wat krijgt u vergoed voor orthopedische schoenen vanaf 16 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Orthopedische schoenen of aangepaste confectieschoenen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Als er sprake is van een voetafwijking of een beenverkorting wordt er een orthopedische binnenschoen gemaakt. Aanpassingen aan confectieschoenen zijn ter vervanging van orthopedische schoenen. De schoenen zijn uw eigendom.

De vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Voor orthopedische schoenen moet u een eigen bijdrage betalen. In 2016 betaalt u € 136,50 per paar aan eigen bijdrage. Voor medisch noodzakelijke aanpassingen aan confectieschoenen betaalt u geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een leverancier die een contract met ons heeft? Vind een geschikte leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: orthopedische en semi

Voordelen als u naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • een erkende leverancier, volgens de Erkenningsregeling voor Orthopedische Schoentechnische Bedrijven
  • gediplomeerde leveranciers met: het diploma vakbekwaamheid orthopedisch schoentechnicus van de Stichting Opleidingen Metaal (SOM), of Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen (SVGB), of een daarmee gelijkgesteld bewijs van vakbekwaamheid
  • een kwalitatief goed hulpmiddel, de geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
  • een snelle levering: A- schoeisel wordt binnen 12 weken geleverd, B- schoeisel binnen 6 weken en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen worden binnen 4 weken geleverd
  • een pasgarantie van 3 maanden en een kwaliteitsgarantie van 6 maanden
  • een uitgebreide uitleg bij de eerste aflevering, door een speciaal daarvoor opgeleide medewerker van de leverancier

U moet altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen als u naar een leverancier gaat. U heeft hiervoor een medische indicatie van een specialist (orthopedisch chirurg, revalidatiearts, reumatoloog of specialist ouderengeneeskunde) nodig en een offerte van de leverancier.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar