Vergoeding voetbehandeling diabetes

Wat krijgt u vergoed voor een voetbehandeling bij diabetes? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Deze vergoeding blijft gelijk in 2017.

Wat krijgt u vergoed?

De voetbehandeling bij diabetes krijgt u vergoed uit uw basisverzekering.

Wanneer u diabetes mellitus hebt, vindt jaarlijks voetcontrole en -onderzoek plaats. Daarbij wordt gekeken wat het risico is op voetulcera, een huidontsteking onder de enkel. Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm’s classificaties. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren, wordt een zorgprofiel vastgesteld. Uw zorgprofiel bepaalt de zorg die u vergoed krijgt. Meer informatie vindt u in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2014.

Profiel Zorg die u vergoed krijgt


Zorgprofiel 1

1 keer per jaar gericht voetenonderzoek


Zorgprofiel 2, 3, 4

Alle zorg die opgenomen is in uw
Individueel behandelplan

Is er geen sprake van ketenzorg, bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij u in de buurt is, of omdat u Diabetes Mellitus type I hebt? Dan wordt de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg ook uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

De vergoeding krijgt u als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt voor voetbehandeling bij diabetes alleen eigen risico wanneer u wordt geholpen door een internist of andere medisch specialist. Als u wordt geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure betaalt u geen eigen risico.

Eigen risico Zorgprofiel 1 Zorgprofiel 2,3,4
Eigen risico voor zorg van uw huisarts nee nee
Eigen risico voor zorg door
podotherapeut of pedicure            


nee


nee
Eigen risico voor zorg door
internist of andere medisch specialisten

ja

ja

In 2016 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 blijft het verplicht eigen risico € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld uw huisarts binnen een zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma. Wordt uw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep, dan kiest u zelf een podotherapeut. Vind een zorgverlener in uw buurt.

De podotherapeut moet zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (N.V.v.P.). En wordt de zorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Dan hebt u vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Uw vraag: ""
chat

Ik beantwoord vragen over de vergoedingen van CZ. Wat is uw vraag?

Vorige
Was dit antwoord behulpzaam?
We vinden het fijn als u ons vertelt waarom niet.
Bedankt voor uw mening!

Anderen vroegen naar

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 4 uur antwoord.
We appen op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:30 uur.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag