Vergoeding podotherapie en andere voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4

U hebt diabetes en uw huisarts of podotherapeut heeft vastgesteld dat u in zorgprofiel 2, 3 of 4 valt. Bekijk uw vergoeding voor podotherapie en andere voetzorg.

Vergoeding: basisverzekering

Als u diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, krijgt u alle noodzakelijke zorg uit uw individueel zorgplan vergoed uit uw basisverzekering.  

 • Valt uw zorg onder een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan krijgt u zorg binnen een een zorggroep. Uw huisarts of therapeut organiseert deze zorg. U krijgt deze zorg altijd vergoed. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.  
 • Valt uw zorg niet onder een ketenzorgprogramma voor diabetes? Bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij u in de buurt is of omdat u Diabetes Mellitus type I hebt? Dan krijgt u de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk. 

Wat betaalt u zelf?

 • U betaalt voor een voetbehandeling bij diabetes alleen eigen risico1 wanneer u wordt geholpen door een internist of andere medisch specialist. Als u wordt geholpen door een huisarts, podotherapeut of pedicure betaalt u geen eigen risico.
 • U betaalt geen eigen bijdrage2
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan kan het zijn dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen, afhankelijk van uw basisverzekering

Wat regelt u zelf?

 • Vraag uw huisarts of podotherapeut in welk zorgprofiel u valt.
 • Wordt de voetzorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Vraag dan vooraf een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist. 

Waar kunt u terecht?

 • Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes? 
  Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld uw huisarts binnen een zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma. 

 • Wordt uw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep?
  Dan kiest u zelf een podotherapeut. De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten. De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door pedicures die als onderaannemer van de podotherapeut werken.

Vind een podotherapeut

 1. Eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,-. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

  terug naar de tekst
 2. Voor sommige zorg of hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

  terug naar de tekst