Wijzigingen Zorgbewustpolis 2018

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg in de basisverzekering zit. Wat verandert er in 2018 aan de vergoedingen en voorwaarden van uw Zorgbewustpolis?

Gebitsprothese op implantaten (klikgebit)

Gaat u voor een klikgebit of reparaties hieraan (inclusief kliksysteem) naar een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan moet uw zorgverlener vooraf toestemming aan ons vragen voor de behandeling. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract dan kan de vergoeding lager zijn.

Bekijk de vergoedingen voor klikgebit

Mondzorg, kaaksoverzichtfoto tot 18 jaar

Voor en kaaksoverzichtsfoto (X21) voor kinderen tot 18 jaar moet de zorgverlener voortaan vooraf toestemming bij ons aanvragen. In 2017 was hiervoor nog geen toestemming nodig.

Bekijk de vergoedingen voor tandheelkunde tot 18 jaar

Oefentherapie bij artrose in de knie- en heupgewrichten

>Bij artrose in de knie-en heupgewrichten krijgt u voortaan maximaal 12 behandelingen oefentherapie vergoed per 12 maanden. In 2017 werden deze behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering.

Vanaf de 13e behandeling kunt u mogelijk een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Bekijk de vergoeding voor fysiotherapie bij artrose aan de knie- en heup

Zittend ziekenvervoer uitbreiding indicatie

Vervoer naar en van een oncologische behandeling met immuuntherapie wordt voortaan vergoed. In 2017 gold hiervoor geen vergoeding.

Bekijk de vergoeding van zittend ziekenvervoer

Verpleging en verzorging bij geneeskundige zorg tot 18 jaar

Verpleging en verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt voortaan vergoed uit de basisverzekering. In 2017 was deze vergoeding opgenomen in de Jeugdwet en werd dit geregeld door de gemeente.

Bekijk de vergoeding van verpleging en verzorging

Zorgbewustpolis: terugbetaling verplicht eigen risico voor 3 behandelingen

Voortaan ontvangt u het verplicht eigen risico terug als u een Zorgbewustpolis hebt en één van de volgende behandeltrajecten volgt:

Eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2018 blijft € 385,-, net als in 2017. Dit heeft de overheid vastgesteld. U betaalt eigen risico voordat u een vergoeding uit de basisverzekering ontvangt. Er zijn een paar uitzonderingen. In 2018 betaalt u géén eigen risico voor:

  • een bezoek aan de huisarts 
  • verloskundige zorg 
  • kraamzorg 
  • hulpmiddelen in bruikleen 
  • ketenzorg 
  • verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging) 
  • nacontroles van nier- of leverdonoren 
  • reiskosten van orgaandonoren 

U betaalt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt uit uw aanvullende verzekering.

Alles over het eigen risico

Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen

Ieder jaar past de overheid de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van de basisverzekering aan. Bij het vaststellen van deze bedragen houd de overheid rekening met de eventuele stijging of daling van de kosten van zorg en hulpmiddelen.

Bekijk alle vastgestelde tarieven voor 2018

Bij welke zorgverleners kunt u terecht in 2018?

Voor 2018 heeft CZ weer afspraken gemaakt met zorgverleners over de kwaliteit en prijs van hun zorg. Bij deze gecontracteerde zorgverleners kunt u altijd met een gerust hart terecht en komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Vind een gecontracteerde zorgverlener bij u in de buurt.

U kunt natuurlijk ook naar zorgverleners die geen contract hebben met CZ. Maar dan is de vergoeding die u krijgt mogelijk lager. Dat hangt af van uw zorgverzekering.

Voorwaardelijke vergoedingen

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld omdat het medicijn of de behandeling nog verder wordt onderzocht. 

Bekijk de voorwaardelijke vergoedingen

CZ Klantenservice