Wijzigingen Zorgkeuzepolis in 2015

Wat is vanaf 1 januari 2015 gewijzigd in de Zorgkeuzepolis? We zetten de veranderingen in voorwaarden en vergoedingen op een rij.

Ambulancevervoer bij jeugd-ggz

Ambulancevervoer van en naar een instelling voor jeugd-ggz wordt vergoed door de basisverzekering. De zorg in de instelling moet wel (gedeeltelijk) worden vergoed door de gemeente. Deze wijziging is ingegaan per 2015. Eigenlijk waren gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ambulancevervoer binnen de jeugd-ggz. De minister heeft besloten om deze beslissing te herzien.

Bekijk de vergoedingen voor ambulancevervoer

Zittend ziekenvervoer

Het zittend vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf wordt vergoed vanaf 1 januari 2016. Het vervoer moet wel medisch noodzakelijk zijn en u betaalt een eigen bijdrage van € 98,-.

Bekijk de vergoedingen voor zittend ziekenvervoer

Dieetadvisering

De vergoeding ‘dieetadvisering’ heet voortaan ‘diëtetiek’. Er verandert verder niets aan de vergoeding.

Bekijk de vergoedingen voor diëtetiek

Huisartsenzorg

Koemelkallergietesten en zorg voor TBC en andere infectieziekten bij de huisarts worden vergoed. Voor de consulten betaalt u geen eigen risico. Voor de vaccinatie, entstoffen, laboratoriumkosten en diagnostische onderzoeken betaalt u wel eigen risico (vanaf 18 jaar).

Bekijk de vergoedingen voor huisartsbezoek

Eigen bijdrage hoortoestellen kinderen

De eigen bijdrage van 25% voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar, komt te vervallen.

Bekijk de vergoedingen voor hoortoestellen

Zwangerschapsonderzoek

Hebt u in het buitenland een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) ondergaan en was de uitslag positief? Dan krijgt u het vervolgonderzoek (invasieve diagnostiek) vergoed.

Bekijk de vergoedingen voor zwangerschapsonderzoek

Foetale chirurgie bij spina bifida (open ruggetje)

Foetale chirurgie in het Universitair Ziekenhuis Leuven wordt per 2016 vergoed. U hebt een verwijzing nodig van een Nederlands Universitair Medisch Centrum (UMC). 

Bekijk de vergoedingen medisch specialistische zorg

Gebruikskosten AED (Automatische Externe Defibrillator)

De gebruikskosten van een Automatische Externe Defibrillator (AED) worden voortaan vergoed vanuit de basisverzekering. Dit zijn kosten voor vervangingspads, onderhoud, controle en stroomgebruik. Het gaat dan om gebruik zonder dat u bent opgenomen in een instelling.

GGZ hoofdbehandelaar

Een BIG-registratie is verplicht voor GGZ hoofdbehandelaars.

Bekijk de vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg 

Bekijk de vergoedingen voor gespecialiseerde ggz vanaf 18 jaar

Eigen risico

De overheid heeft het verplicht eigen risico in 2016 voor iedereen vanaf 18 jaar vastgesteld op € 385,-. In 2015 was dit € 375,-. U betaalt eigen risico voordat u een vergoeding uit de basisverzekering ontvangt.

In 2016 betaalt u géén eigen risico voor

 • bezoek aan de huisarts
 • verloskundige zorg
 • kraamzorg 
 • hulpmiddelen in bruikleen 
 • ketenzorg
 • verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging) 
 • nacontroles van nier- of leverdonoren 
 • reiskosten van orgaandonoren.

U betaalt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt door uw aanvullende verzekering. Meer informatie over het verplichte eigen risico

Vastgestelde tarieven

Ieder jaar past de overheid de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van de basisverzekering aan. Bij vaststelling van deze bedragen houdt ze rekening met de eventuele stijging of daling van de kosten van zorg en hulpmiddelen. Bekijk een overzicht van alle tarieven.

Bij welke zorgverleners kunt u terecht in 2016?

U kunt altijd bij alle zorgverleners terecht. Wilt u er zeker van zijn dat u zorg van goede kwaliteit krijgt? Ga dan naar een gecontracteerde zorgverlener. Ook voor komend jaar heeft CZ afspraken voor u gemaakt met veel zorgverleners. Alle zorgverleners waarmee we in 2016 een contract hebben, vindt u op CZ.nl/zorgvinden.

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u de nota vergoeding voor 100% tot een redelijke marktprijs.

Variabel incasseren

Betaalt u uw premie per maand aan ons? Dan kunt u voortaan kiezen uit 4 incassomomenten. Voorheen werd de premie altijd op één vast moment afgeschreven en kon u niet kiezen wanneer.

Voorwaardelijke vergoedingen

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld omdat het medicijn of de behandeling nog verder wordt onderzocht. Dit zijn de voorwaardelijke vergoedingen in 2016:

 • Behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie.
 • De behandeling van een colorectaal carcinoom met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte. Voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten deelnemen aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen.
 • Het nieuwe medicijn Belimumab (Benlysta) voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus Erythematodes (SLE).
 • Een nieuwe behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. 
 • Autologe vet transplantatie (AFT). Nieuwe reconstructietechniek waarbij vetcellen worden getransplanteerd naar de borst.
 • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). Behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 2 uur antwoord.
We appen op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:30 uur.

Chat met ons

Chat
Even geen medewerker beschikbaar
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Openingstijden
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag