Wijzigingen Zorgkeuzepolis in 2017

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg in de basisverzekering zit. Wat verandert er in 2017 aan de vergoedingen en voorwaarden van uw Zorgkeuzepolis?

Vergoeding borstprotheses

Man-vrouw transgenders en vrouwen zonder borstvorming (agenesie en aplasie) krijgen in 2017 hun borstprotheses vergoed. In 2016 wordt dit nog niet vergoed.

Bekijk de vergoedingen voor borstprotheses

Vergoeding ooglidcorrectie

U krijgt voortaan een ooglidcorrectie vergoed als u last hebt van ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of verlamming van bovenoogleden. In 2016 wordt dit niet vergoed uit de basisverzekering, maar uit de aanvullende verzekeringen Basis, Ideaal, Plus, Top, Gezinnen, 50+, Excellent en Supertop.

Bekijk de vergoedingen voor ooglidcorrecties

Vergoeding medisch noodzakelijke besnijdenis

Een besnijdenis die medisch noodzakelijk is krijgt u vanaf 2017 vergoed uit de basisverzekering. In 2016 worden besnijdenissen vergoed uit de aanvullende verzekeringen Basis, Ideaal, Plus, Top, Gezinnen, 50+, Excellent en Supertop.

Bekijk de vergoedingen voor een besnijdenis

Vergoeding kortdurend verblijf zorginstelling

Mensen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar nog wel tijdelijk geneeskundige zorg nodig hebben en niet thuis kunnen wonen, krijgen zorg en opvang in een huisartsenhospitaal of verpleeghuis voortaan vergoed. In 2016 wordt dit nog niet vergoed.

Bekijk de vergoedingen voor kortdurend verblijf zorginstelling

Vergoeding fysiotherapie bij etalagebenen

In 2017 worden 37 behandelingen fysiotherapie bij etalagebenen stadium 2 (gesuperviseerde loop therapie, GLT) vergoed uit de basisverzekering. In 2016 komt de vergoeding uit de aanvullende verzekeringen Basis, Ideaal, Plus, Top, Jongeren, Gezinnen, 50+, Excellent en Supertop.

Vanaf de 38e behandeling kunt u mogelijk een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Bekijk de vergoedingen voor fysiotherapie bij etalagebenen

Verhoging leeftijdsgrens vergoeding vervanging snij- en hoektanden

Vervanging van blijvende snij- en hoektanden door een kroon wordt voortaan vergoed tot 23-jarige leeftijd. Deze vergoeding geldt als blijvende snij-en hoektanden niet zijn aangelegd of als ze ontbreken door een ongeval voor de 18e verjaardag. In 2016 is de maximumleeftijd voor de vergoeding 18 jaar.

Bekijk de vergoedingen voor vervanging snij- en hoektanden

Eigen bijdrage klikgebit op implantaten

Voor een klikgebit op implantaten (het kliksysteem en het bijbehorende klikgebit) is vanaf 2017 uw eigen bijdrage 10% voor de onderkaak en 8% procent voor de bovenkaak. In 2016 is de eigen bijdrage € 125,- per kaak.

Bekijk de vergoedingen voor klikgebit op implantaten

Eigen bijdrage reparatie en rebasen van een kunstgebit

De eigen bijdrage voor reparatie en rebasen van een kunstgebit is voortaan 10% van de totale kosten. In 2016 geldt hiervoor geen eigen bijdrage.

Bekijk de vergoedingen voor reparatie en rebasen kunstgebit

Minder korting betaling per jaar, halfjaar of kwartaal

Als u ervoor kiest om uw premie per jaar, halfjaar of kwartaal te betalen, krijgt u korting. Omdat de rente daalt, kunnen we u volgend jaar minder korting geven.

De korting bij betaling per jaar wordt 2% in 2017 (3% in 2016). De korting bij betaling per half jaar wordt 1% (1,5 % in 2016). De korting bij betaling per kwartaal wordt 0,5% (0,75% in 2016).

Eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2017 blijft € 385,-, net als in 2016. Dit heeft de overheid vastgesteld. U betaalt eigen risico voordat u een vergoeding uit de basisverzekering ontvangt. Er zijn een paar uitzonderingen. In 2017 betaalt u geen eigen risico voor:

 • een bezoek aan de huisarts
 • verloskundige zorg 
 • kraamzorg
 • hulpmiddelen in bruikleen
 • ketenzorg 
 • verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • nacontroles van nier- of leverdonoren 
 • reiskosten van orgaandonoren

U betaalt ook geen eigen risico voor zorg die vergoed wordt uit uw aanvullende verzekering.

Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen

Ieder jaar past de overheid de eigen bijdragen en maximale vergoedingen van de basisverzekering aan. Bij vaststelling van deze bedragen houdt ze rekening met de eventuele stijging of daling van de kosten van zorg en hulpmiddelen.

Bekijk alle vastgestelde tarieven voor 2017.

Bij welke zorgverleners kunt u terecht in 2017?

Voor 2017 heeft CZ weer afspraken gemaakt met zorgverleners over de kwaliteit en prijs van hun zorg. Bij deze gecontracteerde zorgverleners kunt u altijd met een gerust hart terecht en komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Vind een gecontracteerde zorgverlener bij u in de buurt.

U kunt natuurlijk ook naar zorgverleners die geen contract hebben met CZ. Maar dan is de vergoeding die u krijgt mogelijk lager. Dat hangt af van uw basisverzekering.

Voorwaardelijke vergoedingen

Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld omdat het medicijn of de behandeling nog verder wordt onderzocht. Voorwaarde voor vergoeding is dat patiënten deelnemen aan onderzoek om het effect van deze behandeling aan te tonen.

Dit zijn de voorwaardelijke vergoedingen in 2017:

 • Dendritische celtherapie (immuuntherapie) voor de behandeling van huidkanker.
 • Sacrale neuromodulatie voor therapieresistente, functionele obstipatie met vertraagde darmpassage. 
 • Behandeling van darmkanker met adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie.
 • De behandeling van een colorectaal carcinoom met een hoog risico op uitzaaiingen in de buikholte. 
 • Het nieuwe medicijn Belimumab (Benlysta) voor de ongeneeslijke auto-immuunziekte Systemische Lupus Erythematodes (SLE).
 • Een nieuwe behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL). Deze behandeling is bedoeld voor patiënten met een uitgezaaid melanoom. 
 • Autologe vet transplantatie (AFT). Nieuwe reconstructietechniek waarbij vetcellen worden getransplanteerd naar de borst.
 • Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED). Behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 2 uur antwoord.
We appen op ma t/m vrij tussen 8:30 uur en 17:30 uur.