Aanvraag dienstverlening CZ Interventie Expert

De CZ Interventie Expert (voor het MKB aangeboden onder de naam CZ Zorgcoach) helpt u om de best passende interventie voor uw medewerker te selecteren en in te zetten. En zorgt ervoor dat uw medewerker snel met de interventie aan de slag kan.

Soms is toestemming van uw medewerker nodig:

Groepsinterventie?

Dan heeft u géén toestemming nodig van de medewerker. U vraagt direct onze dienstverlening aan via het formulier onderaan deze pagina.

Interventie, arbeidsdeskundig onderzoek, werkplekonderzoek, wachtlijstbemiddeling of zorgadvies?

Dan heeft u wél toestemming van de medewerker nodig.

Dat werkt zo:

  1. De CZ Interventie Expert neemt contact op met de medewerker om de aanvraag te bespreken en toestemming te vragen. De medewerker ontvangt hiervan een e-mail.

  2. Onze expert start de aanvraag of het verzoek nadat de medewerker toestemming heeft gegeven. Het toestemmingsformulier dat de medewerker hiervoor invult gaat naar de CZ Interventie Expert.

  3. Wij houden u op de hoogte.

Dit formulier bevat fouten. Controleer de velden en verstuur opnieuw.

Gegevens aanvrager

U ontvangt een bevestiging op dit e-mailadres

U dient de aanvraag eerst met de medewerker te bespreken voordat u het formulier verder kan invullen.

Bijvoorbeeld uw voorkeur voor een interventiebedrijf
*Bij akkoord zal CZ de medewerker direct aanmelden bij het interventiebedrijf tot een maximum van € 600,- aan kosten. Bij niet akkoord ontvangt de contactpersoon eerst een offerte. Hierdoor duurt het langer voordat we de medewerker kunnen aanmelden.
De bedrijfsarts ontvangt van het interventiebedrijf de medische rapportage

Gegevens contactpersoon

De contactpersoon ontvangt de voortgangsrapportage en is de contactpersoon voor het interventiebedrijf.

Gegevens werkgever

Gegevens werklocatie medewerker

Gegevens medewerker

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden met betrekking tot de dienstverlening alleen voor zover strikt noodzakelijk gezondheidsgegevens met u gedeeld. U ontvangt daarnaast informatie over de voortgang.

Gezondheidsgegevens worden alleen met u, of uw bedrijfsarts, gedeeld voor zover dit noodzakelijk is en is toegestaan op grond van de AVG. 

Lees de toelichting op het toestemmingsformulier dienstverlening Interventie Expert

Neem contact op met een interventie-expert

De interventie-experts helpen u graag met al uw vragen over interventies rondom leefstijl en gezondheid. U kunt ze via video, telefonisch of per e-mail bereiken.

Naar boven