Aanvraag dienstverlening van de CZ Interventie Expert

De CZ Interventie Expert (voor het MKB aangeboden onder de naam CZ Zorgcoach) helpt u om de best passende interventie voor uw medewerker te selecteren en in te zetten. En zorgt ervoor dat uw medewerker snel met de interventie aan de slag kan.

Soms hebben wij instemming van uw medewerker nodig

Groepsinterventie inzetten?

Dan hebt u géén instemming nodig van uw medewerker. U vraagt direct onze dienstverlening aan via het formulier onderaan deze pagina.

Individuele interventie, wachtlijstbemiddeling of zorgadvies inzetten?

Dan hebt u wél instemming van uw medewerker nodig. Dat werkt zo:

  1. Wilt u een individuele interventie, wachtlijstbemiddeling of zorgadvies inzetten?

    De CZ Interventie Expert neemt contact op met uw medewerker om de aanvraag te bespreken en toestemming te vragen. Uw medewerker ontvangt hiervan een e-mail.

  2. Het toestemmingsformulier gaat naar de CZ Interventie Expert

    Onze expert start de aanvraag of het verzoek nadat uw medewerker toestemming heeft gegeven.

  3. Wij houden u op de hoogte

Dit formulier bevat fouten. Controleer de velden en verstuur opnieuw.

Vraag direct de dienstverlening van de CZ Interventie Expert aan

U ontvangt op dit e-mailadres een bevestiging en kopie van de ingevulde gegevens
*Bij akkoord zal CZ de medewerker direct aanmelden bij het interventiebedrijf tot een maximum van € 600,- aan kosten. Bij niet akkoord ontvangt de contactpersoon eerst een offerte. Hierdoor duurt het langer voordat we de medewerker kunnen aanmelden.

Gegevens werkgever

Gegevens contactpersoon

Gegevens medewerker

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden met betrekking tot de dienstverlening alleen voor zover strikt noodzakelijk gezondheidsgegevens met u gedeeld. U ontvangt daarnaast informatie over de voortgang.

Gezondheidsgegevens worden alleen met u, of uw bedrijfsarts, gedeeld voor zover dit noodzakelijk is en is toegestaan op grond van de AVG.

Na afloop van het interventietraject kunt u, namens CZ, worden benaderd door marktonderzoekbureau Blauw Research om de ingezette interventies te evalueren.

Lees de toelichting op de evaluatie door marktonderzoekbureau Blauw Research