Aanvraag dienstverlening van de CZ Interventie Expert

De CZ Interventie Expert (voor het MKB aangeboden onder de naam CZ Zorgcoach) helpt u om de best passende interventie voor uw medewerker te selecteren en in te zetten. En zorgt ervoor dat uw medewerker snel met de interventie aan de slag kan.

Soms hebben wij toestemming van uw medewerker nodig

Zorgadvies of een groepsinterventie inzetten?

Dan hebt u géén toestemming nodig van de medewerker. U vraagt direct onze dienstverlening aan via onderstaand formulier.

Individuele interventie of wachtlijstbemiddeling inzetten?

Dan hebt u wél toestemming van de medewerker nodig. Dat werkt zo:

 1. Als u een individuele interventie wilt inzetten

  Stuur de volgende URL naar uw medewerker: www.cz.nl/toestemmingsformulier-interventie

 2. Als u wachtlijstbemiddeling wilt inzetten

  Stuur de volgende URL naar uw medewerker: www.cz.nl/toestemmingsformulier-wachtlijstbemiddeling
 3. Uw medewerker vult het formulier in

  Uw medewerker moet zelf instemmen met het traject, contactgegevens verstrekken en ons toestemming geven om de gegevens te gebruiken en verwerken.

 4. Het toestemmingsformulier gaat rechtstreeks naar de CZ Interventie Expert

  Onze expert start de aanmelding, zodra de toestemming van uw medewerker binnen is.

 5. Wij houden u op de hoogte

Dit formulier bevat fouten. Controleer de velden en verstuur opnieuw.

Vraag direct de dienstverlening van de CZ Interventie Expert aan

U ontvangt een bevestiging op dit e-mailadres
Wanneer u kiest voor een interventie of wachtlijstbemiddeling, stuur dan het toestemmingsformulier naar uw medewerker.
Indien nee, dan starten wij direct met de dienstverlening. Indien ja, dan ontvangt u eerst een offerte van het interventiebedrijf via ons.

Gegevens werkgever

Gegevens contactpersoon

Gegevens medewerker

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden met betrekking tot de dienstverlening alleen voor zover strikt noodzakelijk gezondheidsgegevens met u gedeeld. U ontvangt daarnaast informatie over de voortgang.

Gezondheidsgegevens worden alleen met u, of uw bedrijfsarts, gedeeld voor zover dit noodzakelijk is en is toegestaan op grond van de AVG.

Na afloop van het interventietraject kunt u, namens CZ, worden benaderd door marktonderzoekbureau Blauw Research om de ingezette interventies te evalueren.

Lees de toelichting op de evaluatie door marktonderzoekbureau Blauw Research