Hoe HR werkstress bij medewerkers kan wegnemen

Om werkstress te verminderen en zelfs te voorkomen, is het van belang dat mensen geestelijk en lichamelijk in de best mogelijke conditie verkeren. Zodat ze voor zichzelf op kunnen komen, hun werk zinvol vinden en niet onrustig worden van verwachtingen en prikkels. HR-managers kunnen medewerkers helpen door een programma samen te stellen dat mensen de vaardigheden bijbrengt om de juiste keuzes te maken.

Het programma bestaat idealiter uit 4 onderdelen:

1. Behoeften signaleren (en ernaar handelen)

Als (werk)stress in het spel is, stuurt het lichaam automatisch signalen uit. Mensen krijgen last van stijve schouders, buikpijn, worden prikkelbaar of vermoeid. Toch zijn ze geneigd de signalen te negeren. Ze reageren niet goed op de behoefte die ze eigenlijk voelen. Ze vinden de kwaal lastig te interpreteren. Zo wordt vermoeidheid nogal eens verward met honger. Een goed contact met het lichaam is essentieel om werkstress te verminderen. Om dit contact te bevorderen kunnen HR-managers interventies inzetten die medewerkers beter leren luisteren naar hun lichaam en hun gevoelens.

2. Tijd en energie managen

Arbeid vraagt energie. Om deze energie te krijgen, hebben mensen onder meer voldoende rust nodig en het gevoel dat ze zinvol bezig zijn. Mensen die in staat zijn om hun werktijd te managen, afwisseling in hun werkschema aan te brengen en te werken vanuit hun motivatie en hun kracht, zijn over het algemeen minder vatbaar voor werkstress. Een module ‘tijdmanagement’ helpt medewerkers een betere balans te vinden tussen werk en privé. Verder kan HR medewerkers uitdagen door te vragen wat zij belangrijk vinden in hun werk en waar ze voldoening uit halen. Dat kan via een medewerkerstevredenheidsonderzoek, maar natuurlijk ook met een vraag uit persoonlijke interesse.

3. Jezelf zijn (in contact met anderen)

Hoe verloopt de samenwerking binnen uw bedrijf? Kunnen medewerkers zichzelf zijn? Waarderen ze elkaar? Ieder mens heeft zijn eigen waarde en vindt iets anders belangrijk. Het valt niet altijd mee om een ander duidelijk te maken wat je wilt of verwacht. Training in communicatieve vaardigheden kan medewerkers helpen te formuleren waar ze voor staan en dat goed af te stemmen met anderen.

4. Omgaan met stress en onrust

Als het op werkstress aankomt, zijn mensen goed in het verzinnen van afleidingsmanoeuvres. Ze maken liever ruzie of kijken liever tv, dan dat ze bekennen dat hen iets dwarszit. Vaak weten ze ook niet wat er aan de hand is. Om met onrust te leren omgaan is de acceptatie van onrust de eerste stap. Weten wat er aan de hand is, geeft mensen rust en een gevoel van controle. HR-managers kunnen specifieke interventies inzetten die medewerkers leren omgaan met onrust en werkstress en hun psyche sterker maken. Deze interventies kunnen onder meer worden betaald uit het interventiebudget dat verzekeraars aan bedrijven ter beschikking stellen.

Contact

Meijke van Herwijnen is leefstijlcoach bij Medicinfo, strategisch partner van CZ. Ze is voedings- en gezondheidsdeskundige van huis uit en verzorgt trainingen en coachingstrajecten op het gebied van gezondheid en werkstress. Ze laat dingen graag net iets beter achter dan ze ze gevonden heeft.

E-mail Meijke
Bekijk het LinkedIn-profiel van Meijke

Meijke van Herwijnen

Bel ons

Hebt u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op

Telefoonnummer
088 555 71 00
Te bereiken op
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur