Drie duurzame suggesties om oudere medewerkers gezond te houden 

September 2015 - Ouderen staan in de spotlights. En niet zo’n beetje ook.

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat het in ouderen gaat investeren. Na jaren van schaven en vijlen is er weer aandacht voor senioren. Bedrijven die werkloze ouderen (56-67 jaar) aannemen mogen bijvoorbeeld rekenen op een tegemoetkoming in loonkosten. Het voordeel kan oplopen tot € 6.000 per medewerker. De maatregel is onderdeel van de voorgenomen lastenverlichting op arbeid van 5 miljard .


Nog niet zo heel lang geleden begon in Nederland bij 50 jaar het grote afbouwen. Vrijwel alles was erop gericht om medewerkers zo vroeg mogelijk van hun pensioen te laten genieten. Dat is voorbij. Met het verhogen van de AOW-leeftijd heeft de overheid een duidelijk signaal gegeven dat ouderen langer moeten doorwerken. In het verlengde daarvan zijn allerlei maatregelen genomen om vervroegd pensioen uit te sluiten. Uit prognoses blijkt dat ouderen ook hard nodig zijn. Het CPB heeft berekend dat er in 2020 ruim 200.000 banen bijkomen, waardoor in sommige branches krapte ontstaat. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om medewerkers inzetbaar te houden en uitval te voorkomen. 

De aanstaande uitdaging kost HR-managers de nodige hoofdbrekens:

  • Wat doe we met de 60-plussers? 
  • Hoe houden we hen gezond en productief?

De meeste bedrijven hebben nog geen ouderenbeleid uitgewerkt. Dit terwijl het aandeel 55-plussers in het personeelsbestand toeneemt. Uit het SCP-rapport 'Vraag naar arbeid 2015' blijkt dat in 2003 9% van alle werkenden 55 jaar of ouder was. In 2014 was dat 14%. De arbeidsdeelname neemt dus toe, maar blijft nog wel achter bij jongere generaties. Organisaties die nauwelijks ouderen in dienst hebben, zijn ronduit negatief over ouderenparticipatie. Bedrijven die veel ouderen in dienst hebben, zijn over het algemeen blij met hen. Al verschilt dat per sector. Zakelijke dienstverleners zijn tevreden, maar bouwbedrijven vinden ouderen minder productief en zien het niet zitten dat hun medewerkers tot hun 67ste moeten doorwerken.

Hoewel er geen ontkomen aan is, staat duurzame inzetbaarheid dus nog niet overal op de agenda. 

Wat kan HR doen om dat te veranderen?

Allereerst lijkt het raadzaam om de mindset rondom oudere werknemers bij te stellen. Uit onderzoek van Beatrice van der Heijden, hoogleraar Strategisch HR Management aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, blijkt dat veel ouderen gemotiveerd zijn, productief en weinig ziek. En dus niet altijd lui, ongemotiveerd en uit de running, zoals soms wordt beweerd. Ouderen willen zich kunnen blijven ontwikkelen en houden van waardering. Zingeving is voor hen een belangrijke reden om te werken. Ze hebben andere voorwaarden en wensen dan jongeren. Gedifferentieerd HR-beleid is dus een goede eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid. Maar daarmee is het niet gedaan. Hoe houd je oudere werknemers gezond en fit? Een 60-jarige verkoopster verkeert over het algemeen in een andere conditie dan een 25-jarige.

Suggestie 1. Breng de doelgroep in kaart

Maak inzichtelijk hoe uw populatie eruit ziet en wat de zorgvragen van uw medewerkers zijn. Check hun gezondheid en analyseer tegen welke problemen de oudere doelgroep aanloopt. Een Preventief Medisch Onderzoek in combinatie met een bedrijfsanalyse kan een waardevol startpunt zijn.

Suggestie 2. Ontwikkel een gezondheidsplan

Op basis van de uitkomsten van het PMO en de bedrijfsanalyse, kunt u een gezondheidsplan ontwikkelen. Volstaat voldoende beweging en gezonde voeding voor uw medewerkers? Of is een specifieke aanpak nodig? Is de huidige zorginkoop toereikend of zijn andere interventies wenselijk? In overleg met uw zorgverzekeraar kunt u een relevant zorgaanbod samenstellen dat uw ervaren werknemers gezond en fit houdt. 

Suggestie 3. Blijf monitoren 

Het klinkt als een open deur, maar zorg dat de resultaten van het zorg- en interventieaanbod meetbaar zijn. Monitor uw acties en inzetbaarheid van ouderen continu. Bespreek de resultaten met de partijen waarmee u uw gezondheidsbeleid uitvoert, zoals uw zorgverzekeraar. Zo zorgt u dat de inzet van zorg en preventieve interventies continu kan worden geoptimaliseerd. Gezond ouderenbeleid vereist een goed samenspel tussen werkgever, werknemer en zorgverzekeraar.

Aukje Rekkers-Staal

Aukje Rekkers-Staal is specialist in bedrijfszorg bij CZ. Ze adviseert organisaties over gezondheidsmanagement en zorgcollectiviteiten. Preventie is haar passie.

E-mail Aukje
Of bekijk Aukjes LinkedIn-profiel

Aukje Rekkers

Bel ons

Hebt u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op

Telefoonnummer
088 555 71 00
Te bereiken op
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur