Hoe financiert u werkstress-interventies?

Om werkstress te lijf te gaan, wilt u interventies inzetten. De kosten van deze interventies lopen uiteen. Van gratis tot zeer kostbaar. Wie gaat dat betalen? Voor de meeste interventies is er wel een financieringsbron te vinden.

Uw bedrijf heeft er belang bij de zorgkosten beheersbaar te houden. Daarom heb ik onderzocht uit welke middelen u preventieve en curatieve interventies op het gebied van werkstress kunt betalen.

5 financieringsbronnen

Er zijn 5 bronnen waar u een beroep op kunt doen:

  1. Collectieve basisverzekering
  2. Collectieve aanvullende verzekering
  3. Interventieverzekering
  4. Bedrijfspakket
  5. Co-financiering

Zorgverzekeringen bieden verrassende dekkingen

De basis- en aanvullende verzekering dekken diverse interventies. Vooral curatieve. Voor veel bedrijven is dat een verrassing. 

Wanneer u een interventie wilt inzetten die de zorgverzekering vergoedt, kunt u dit met de medewerker bespreken. Anders betaalt u de kosten waarvoor uw medewerker verzekerd is. De medewerker bepaalt uiteindelijk of hij ermee akkoord gaat. Wanneer zijn basisverzekering wordt aangesproken, zal hij mogelijk zijn eigen risico moeten betalen. Om hem tegemoet te komen, kunt u deze kosten voor uw rekening nemen. Dan bent u nog steeds voordeliger uit. Onze interventie-experts kunnen u hierover adviseren.

Voorbeeld financieringsbron basisverzekering:

Revalidatie bij chronische vermoeidheid
Wanneer een medewerker langer dan zes maanden zonder verklaring moe is en blijft, kan het zijn dat hij last heeft van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Revalidatie kan helpen om de fysieke en mentale belastbaarheid te verbeteren. De verwijzing geschiedt meestal via een huisarts,  bedrijfsarts of medisch specialist. 

Voorbeeld financieringsbron aanvullende verzekering:

Psychosomatische fysiotherapie
De psychosomatisch fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De pijnklachten zijn meestal het gevolg van een depressie, burn-out of angststoornis. Soms hebben de klachten geen aanwijsbare oorzaak. De behandeling is erop gericht om het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning te herstellen. 


Interventieverzekering en het Bedrijfspakket zijn extra’s 

De interventieverzekering vergoedt specifieke interventies die niet onder de zorgverzekering van uw medewerker vallen. Het is een verzekering die de werkgever voor zijn bedrijf afsluit.

Voorbeeld financieringsbron interventieverzekering:

Training balans werk-privé
De eisen van werk en privé kunnen botsen. In enkele sessies wordt de bewustwording van de deelnemers vergroot. Ze krijgen les in tijdmanagement en maken een persoonlijk plan dat het evenwicht moet herstellen.

Voor medewerkers die zich niet of minder aanvullend verzekeren, kunnen werkgevers ervoor kiezen om een aanvullende verzekering voor hun medewerkers af te sluiten. Dit heet bij CZ het Bedrijfspakket. Het pakket vergoedt kosten van fysiotherapie en online programma’s voor psychische gezondheidszorg van een gecontracteerde interventie-aanbieder.

Afspraken maken met zorgverzekeraars

Op het gebied van preventie zijn interessante afspraken te maken met zorgverzekeraars. Niemand is gebaat bij arbeidsongeschikte medewerkers of langdurig verzuim. En dat geldt ook voor ons als zorgverzekeraar. Om de zorg betaalbaar te houden, hebben wij belang bij het gezond houden van medewerkers.

Zo vroeg een Nederlandse multinational ons eens of we bereid waren te investeren in gezonde ontbijtsessies voor het personeel. We hebben 'ja' gezegd omdat we het belangrijk vonden dat de medewerkers gezonder gingen leven. Dat betekent niet dat wij heel werkend Nederland straks ontbijt serveren. Het voorbeeld laat zien dat we met bedrijven meedenken. En dat er op het gebied van co-financiering mogelijkheden zijn, mits een bedrijf duidelijke plannen heeft.

Meer weten?
Als u wilt sparren over de kosten en vergoedingen van werkstress-interventies, neem dan contact met mij op. 


Ando Simonse

Ando is productmanager bij CZ. Hij is financieel expert en zoekt altijd naar oplossingen. Zelfs een speld in de hooiberg weet hij te vinden.

E-mail Ando

Bekijk Ando's LinkedIn-profiel

Ando Simonse

Lees ook: 

Collega's overleggen bij laptop

Big data in HR

Wil uw directie in gezondheid investeren? Of is er twijfel? Met deze data overtuigt u uw management.

Verzamel uw data

Twee collega's fietsen naar werk

Nieuwe leefstijl

Natuurlijk is leefstijl iets van de medewerkers zelf. Toch kunt u ze overtuigen gezonder te gaan leven.

Dit motiveert iedereen

Blijf op de hoogte

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief voor HR-professionals met actuele thema’s rondom gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Ja, schrijf mij in