Interventies voor lager geschoolden

Het is de uitdaging om lager geschoolden gezonder te laten leven en een betere balans tussen werk en privé te realiseren. Doordat ze ook geregeld mantelzorger zijn, komen ze tijd tekort.

Lager geschoold is natuurlijk een ruim begrip. Er vallen veel medewerkers onder. Door hun  opleidingsniveau en soms gebrekkige kennis van de Nederlandse taal blijkt het gebruik van online interventieprogramma’s of zelfsturende instrumenten vaak minder geschikt. Juist een groepsgerichte aanpak met terugkerende thema’s kan bijdragen tot hogere deelname aan leefstijlprogramma’s en aan een blijvend resultaat. Deelnemers kunnen elkaar steunen en stimuleren.

Medewerker

Interventies die veelvuldig worden ingezet:

 • stoppen met roken 
 • gezonde voeding
 • beweging
 • cursus mantelzorg
 • leefstijlcoaching
 • work-life balance

Hoewel groepsinterventies de voorkeur genieten, zijn individuele interventies ook mogelijk. Deze interventies richten zich op specifieke problemen van medewerkers en kunnen curatief en preventief van aard zijn.

 • Wachtlijstbemiddeling
 • Schuldhulpverlening
 • WeHelpen
  Een online marktplaats voor hulpvragen, waar werknemers hulp voor anderen of voor zichzelf kunnen vragen of organiseren.
 • CZ Zorgteam
  Dit team behandelt alle stelseloverstijgende (zorgverzekering, Wmo en AWBZ)  vragen en helpt medewerkers de weg te vinden naar hulpmiddelen, thuiszorg of psychische begeleiding van kinderen. 
 • Budgetcoach
  De coach biedt inzicht in de financiële situatie van een werknemer die in de schulden zit. De coach brengt overzicht en geeft structuur en maakt samen met de cliënt een plan van aanpak om de problemen op te lossen.
 • CZ Mantelzorgmakelaar
  De mantelzorgmakelaar komt thuis bij de cliënt bij complexe of uitgebreide vraagstukken wanneer alleen telefonisch contact met het CZ Zorgteam niet volstaat.

Kosten en vergoedingen

Interventies worden dikwijls vergoed vanuit de zorgverzekering, hetzij vanuit  de basisverzekering, hetzij vanuit de aanvullende verzekering van de medewerker. Het is raadzaam om dit van tevoren duidelijk te hebben, zodat u niet voor een interventie gaat betalen die vanuit een verzekering kan worden vergoed. Zorgverzekeraars kunnen inzichtelijk maken welke interventies hiervoor in aanmerking komen. Op het gebied van preventie zijn trouwens ook in specifieke situaties maatwerk afspraken te maken met verzekeraars. Bijvoorbeeld over een cursus stoppen met roken of omgaan met stress. 

Hoe meet u het effect van de investering?

Het effect van interventies is meetbaar. Maar nog niet op alle fronten even goed. Om het effect op de gezondheid van medewerkers te meten, zijn verschillende methodes ontwikkeld. RAND36 is er daar een van. De werknemer krijgt op verschillende momenten in het  traject een vragenlijst voorgelegd. Op basis van de antwoorden kan het effect in kaart worden gebracht.

De effectiviteit ten aanzien van de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers is lastiger meetbaar. Een projectgroep van CZ onderzoekt continu methoden die het effect ten aanzien van productiviteit en inzetbaarheid kunnen meten. We vinden het belangrijk dat het effect van arbeidsgerelateerde interventies ten aanzien gezondheidswinst en inzetbaarheid kan worden aangetoond.

Wilt u  meer weten over mogelijke interventies?
Of doorpraten over het effect van ervan?

Stuur Loek een e-mail

Bekijk ook de interventies voor andere medewerkersprofielen:

Bel ons

Hebt u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op

Telefoonnummer
088 555 71 00
Te bereiken op
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur