In gesprek met werkende mantelzorgers

U of uw leidinggevende ziet bij een medewerker signalen van overbelasting en vermoedt dat de combinatie van mantelzorg en werk de oorzaak is. Wat kunt u doen om uw medewerker te ontlasten, zonder dat u zich bemoeit met zijn of haar privésituatie? Het begint met een goed gesprek, mét respect voor privacy.

5 tips voor een goed gesprek

Annemarie Schouten is trainer, (loopbaan)coach en adviseur en geeft 5 praktische tips voor een gesprek tussen leidinggevende en mantelzorger.


1. Verdiep u in het mantelzorgbeleid van uw organisatie
Kijk samen met de HR-manager wat het mantelzorgbeleid van uw organisatie is. Kiest uw organisatie alleen voor het bieden van wettelijke verlofregelingen of wil uw organisatie een mantelzorgvriendelijke werkgever zijn? Dit bepaalt de mogelijkheden die u uw medewerker kan bieden.

2. Ga in gesprek met uw medewerker

 • Wees open en eerlijk over de reden en het doel van het gesprek.
 • Licht het mantelzorgbeleid van de organisatie toe.
 • Geef aan wat wel en niet mogelijk is.
 • Benadruk de vertrouwelijkheid van het gesprek.
 • Vraag uw medewerker naar de verwachtingen over het gesprek: wat moet aan bod zijn gekomen en welke afspraken moeten er zijn gemaakt?

3. Laat uw medewerker vertellen over de situatie
Neem hiervoor voldoende tijd, leef u in en vraag door:

 • Wat is de situatie? Voor wie zorgt uw medewerker? Wat is er aan de hand? Om welke zorg gaat het? Hoe vaak en hoe lang? Alleen of met anderen?
 • Hoe voelt de medewerker zich hierbij? Bijvoorbeeld bang, verdrietig, boos of juist blij om iets te kunnen betekenen?
 • Hoe ervaart de medewerker deze extra belasting? Benoem het risico op overbelasting. Geef voorbeelden van signalen, bijvoorbeeld slaapgebrek, hoofdpijn, stress. Benadruk het belang om op tijd maatregelen te nemen.
 • Wat zou de medewerker ontlasten? Wat maakt de druk minder of wat zou helpen om de combinatie van werk en mantelzorg langer te kunnen volhouden?

4. Vat het gesprek samen
Voor uw medewerker kan dit gesprek emotioneel zwaar zijn, zelfs als dat aan de buitenkant niet te merken is. Samenvatten helpt u beiden om zicht te houden op wat er tot dan toe besproken is. Ook kunt u checken of alles wat van belang is, nu ook aan bod is gekomen. Samenvatten kan op inhoud, emoties en belangen.

5. Zoek oplossingen en maak afspraken

 • Benoem één voor één de knelpunten en kijk of u samen oplossingen kunt bedenken. U hebt daar beiden een verantwoordelijkheid in. 
 • Maak afspraken en zet ze op papier.
 • Plan een vervolgafspraak.
 • Vraag de medewerker wat hij of zij van het gesprek vond en vertel ook hoe u het gesprek ervaren hebt. 

Mantelzorgtoolkit voor werkgevers

Met de hulpmiddelen in de mantelzorgtoolkit ontlast u mantelzorgende medewerkers en voorkomt of vermindert u samen verzuim.

Bekijk de mantelzorgtoolkit

Annemarie Schouten

Annemarie Schouten is trainer, coach en adviseur op het gebied van de ontwikkeling van individuen en teams. Dementie is haar specialiteit en heeft haar hart. Ze verzorgt trainingen en ontwikkelt (online) cursussen voor zowel professionals als vrijwilligers en mantelzorgers. In haar aanpak staat de mens altijd centraal en werkt ze oplossingsgericht aan het te bereiken resultaat.

Annemarie Schouten

Lees ook:

Overbelasting bij mantelzorgers herkennen

Herken overbelasting bij werkende mantelzorgers

Sommige van uw medewerkers hebben een dubbele baan. Zodra ze hun dagelijkse werk bij u afronden, stappen ze in de rol van mantelzorger. Soms zelfs al onder werktijd. Een belastende cocktail, zo blijkt uit verzuimcijfers.

Zo herkent u werkende mantelzorgers

Wettelijke verlofregelingen bij mantelzorg

Meer over wettelijke regelingen bij mantelzorg

In Nederland kennen we verschillende verlofregelingen voor mantelzorgers: het kortdurend zorgverlof en het langdurend zorgverlof. Als werkgever kunt u deze regelingen als oplossing aandragen bij uw medewerkers.

Meer over de wettelijke verlofregelingen

Blijf op de hoogte

Ontvang onze nieuwsbrief voor HR-professionals met actuele thema’s rondom gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Ja, schrijf mij in