Demissionair kabinet: werk aan gezondheid

Zorg heeft een prominente plek in de Rijksbegroting 2018. De zorgkosten nemen steeds verder toe, de zorgpremies gaan weer omhoog en de ontwikkeling van het eigen risico is onzeker. Om de zorgproblematiek op te lossen, geeft het demissionaire kabinet een strakke voorzet: investeer in gezondheid.

De boodschap sneeuwt enigszins onder in het cijfergeweld. Maar in de documenten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat helder uiteengezet dat de overheid steeds meer van burgers verwacht dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van gezondheid, arbeidsmarkt en financiën. Werk speelt daarin een cruciale rol. Werkenden zijn gemiddeld genomen gelukkiger en gezonder dan niet-werkenden. Bovendien is werk de snelste route naar een goed inkomen en economische zelfstandigheid. Daarnaast biedt werkzekerheid nog een bijkomend voordeel. Wanneer er sprake is van een hechte arbeidsrelatie blijken werkgevers en werknemers eerder bereid om in duurzame inzetbaarheid te investeren.

Geen ruimte voor andere gedachten

Hoewel het kabinet demissionair is, laat Rutte II op het punt van gezondheid geen ruimte voor andere gedachten. Ook de nieuwe minister van sociale zaken heeft als taak om werkgevers en werknemers aan te sporen gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een goed werktijden- en verzuimbeleid te realiseren. Werknemers moeten gezond en vitaal kunnen doorwerken tot ze met pensioen gaan. 

Om werkgevers en werknemers te inspireren start de overheid in 2018 een vierjarig programma dat gericht is op het voorkomen van beroepsziekten. Verder beoogt het kabinet een betere verbinding tussen arbeidsgerelateerde zorg (bedrijfszorg) en curatieve zorg. Huisartsen en bedrijfsartsen moeten intensiever met elkaar samenwerken.

Dit is het moment voor werkgevers

Het demissionaire kabinet schetst de kaders, maar dwingt zelf niets af. Er is geen nieuwe wetgeving op handen waarin de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers wordt verankerd. Werkgevers en werknemers moeten er zelf invulling aan geven. 

Door de positieve economische vooruitzichten en het gunstige investeringsklimaat is het een uitgelezen moment om te investeren in een vitaal en inzetbaar medewerkersbestand. Een extra argument hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven moeten hun best doen om medewerkers te behouden en nieuwe te werven. En gezonde en vitale bedrijven zijn nu eenmaal aantrekkelijk voor medewerkers.

Nog een prikkel om te investeren

Naast deze argumenten is er nog een prikkel om in gezondheid te investeren. De werkgeversbijdrage wordt in 2018 verhoogd van 6,65% naar 6,90%. Met deze bijdrage financieren werkgevers een deel van de zorgkosten. Investeren in de gezondheid van medewerkers draagt dus niet alleen bij aan de gezondheid van de samenleving en de beperking van de landelijke zorgkosten, maar ook aan het beperken van deze werkgeversbijdrage.

Gebruiken werkgevers een collectiviteit wel goed?

Werkgevers, werknemers, maar ook zorgverzekeraars, hebben er dus alle belang bij dat de zorguitgaven komende jaren beheersbaar blijven. De vraag rijst dan of werkgevers hun collectieve zorgverzekering wel voldoende voor zich laten werken. Zorgverzekeraars hebben namelijk dankzij zorgconsumptiedata scherp zicht op de gezondheidsuitdagingen van branches en bedrijven. Binnen de kaders van de privacywetgeving voorzien ze werkgevers én werknemers adequaat van advies. Zo helpt een collectiviteit enerzijds werknemers gezond en inzetbaar te houden en anderzijds de zorg- en verzuimkosten te beperken.

Benieuwd of u alles uit uw collectiviteit haalt? Neem dan gerust contact met me op.

Wouter Schouten, senior adviseur zorg en bedrijfszorg bij CZ

Wouter adviseert bedrijven op het gebied van collectiviteiten en gezondheidsmanagement. Hij is bewust bezig met voeding en beweging en gaat graag op reis met zijn gezin.

Telefoonnummer: (06) 23 36 25 49

E-mail Wouter
Of bekijk Wouters LinkedIn-profiel

Wouter Schouten

Prinsjesdag: plannen zorgverzekering 2018

De regering heeft haar plannen voor de basisverzekering bekendgemaakt. Interessant voor u en uw medewerkers om te weten welke zorg er volgend jaar vergoed wordt, wat het eigen risico wordt en hoe de premie berekend wordt.

Bekijk de plannen voor 2018