Is vergrijzing een probleem voor mijn organisatie?

Nederland vergrijst snel. Volgend jaar zijn meer dan 5 miljoen werkenden de 50 jaar gepasseerd. Wat betekent dat voor het bedrijfsleven? Zijn maatregelen noodzakelijk? Of is het effect voor uw organisatie te overzien?

Infographic met feiten en cijfers over vergrijzing

Bron: CBS NIDI TNO-WEA

De infographic geeft de huidige stand van zaken weer. Feit is bijvoorbeeld dat oudere medewerkers grotere kans hebben op valpartijen, krachtsverlies en ziekten als diabetes, kanker en hart- en vaataandoeningen. Dit zorgt ervoor dat ouderen per saldo langer verzuimen dan jongeren. Maar, aan de andere kant, melden ze zich ook minder vaak absent.

Oudere medewerkers beschikken verder over waardevolle kennis, zijn evenwichtig en werken nauwkeurig. Fysiek zware arbeid eist vanzelfsprekend zijn tol, maar als werkgevers willen investeren in duurzame inzetbaarheid vergroten zij de kans dat ouderen productief zijn tot hun pensioen. En sommigen zelfs nog langer.

Wat kan CZ doen?

  • Advies over uw gezondheidsbeleid: wat kunt u doen om uw medewerkers inzetbaar te houden?
  • Begeleiding naar interventies, zoals Vitaliteitsprogramma‚Äôs
  • Advies over inzet van de juiste interventie op het juiste moment

Wat kunt u doen om ouderen duurzaam inzetbaar te houden?

Download de 3 praktische tips


Wilt u meer weten over het gezond en duurzaam inzetbaar houden van oudere medewerkers? Neem dan contact op met Aukje Rekkers-Staal.

Aukje Rekkers-Staal, senior adviseur zorg en bedrijfszorg bij CZ

Ik adviseer bedrijven over verzuim, gezondheidsmanagement en zorgcollectiviteiten. Als adviseur heb ik geleerd dat er geen 2 bedrijven hetzelfde zijn. Mijn aanpak is maatwerk.

Daarom analyseer ik altijd eerst de situatie en spreek ik met betrokkenen. Hebt u vragen over het verminderen van ziekteverzuim en onze aanpak van bedrijfszorg? Dan ga ik graag met u in gesprek.

E-mail Aukje
Of bekijk haar LinkedIn-profiel

Aukje Rekkers

Lees ook:

Als u de gezondheid van ouderen moet repareren, dan is het al te laat

De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking stijgt. Deze stijging brengt risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat werkgevers en medewerkers met elkaar praten over inzetbaarheid. Maar hoe pakt u dat aan?

Lees hoe u het belang van duurzame inzetbaarheid duidelijk maakt

3 praktische tips om ouderen gezond en inzetbaar te houden

Het aantal werkende ouderen groeit. HR-managers van productiebedrijven zien dat als een uitdaging. Veel kennisorganisaties ervaren dit nog niet. Toch is het raadzaam om te werken aan de gezondheid van ouder wordend personeel. 

Zo kunnen uw medewerkers langer doorwerken en productief blijven