Wat u kunt doen om de zorgpremie ook na 2016 scherp te houden 

November 2015 - De premies van de zorgverzekeringen zijn bekend. HR-managers kunnen nu hun keuze voor een collectieve zorgverzekering definitief bepalen. De hoogte van de premie is voor veel bedrijven nog steeds een belangrijke trigger. Als HR-manager wilt u immers voor uw medewerkers een zo scherp mogelijke premie bedingen.

Maar zijn er nog andere kwesties waar u aan moet denken? 

En óf die er zijn.

Niels Kruijzen:"In mijn adviseursrol ben ik nog geen HR-manager tegengekomen die blij wordt van gedoe. Een collectieve ziektekostenverzekering moet goed geregeld zijn. Niet alleen dit jaar, maar ook voor de jaren die gaan komen. HR-managers kunnen hun tijd wel beter gebruiken dan elk najaar van verzekeraar veranderen." 

Houd uw zorgpremie scherp

"En op verontwaardigde medewerkers - die niet begrijpen waarom ze dit jaar een scherpe premie betalen maar het jaar erop een fikse premieverhoging voor de kiezen krijgen - zitten HR-managers ook niet te wachten. Een zorgverzekering is wat dat betreft vergelijkbaar met het elektriciteitsnet. Het moet het doen. Een hick-up veroorzaakt ergernis."

Stel uw verzekeraar 3 indringende vragen

Om ongenoegen te voorkomen, is het slim om uw verzekeraar de komende weken een paar indringende vragen te stellen:

  1. Wat is jullie jaarlijkse premie in de periode van 2011-2015 geweest? 

  2. Hoe hoog zijn jullie financiële reserves? En hoeveel is hiervan ingezet ten gunste van de premie in de periode van 2011-2015?

  3. Wat zijn jullie organisatiekosten per verzekerde?  


Dat lijkt brutaal, maar de antwoorden op deze vragen geven een indicatie van wat u en uw medewerkers in de toekomst mogen verwachten. Een collectieve zorgverzekering is een beslissing voor de lange termijn. Stabiliteit is een belangrijke keuzefactor.

Vorig jaar was het behoorlijk onrustig op de premiemarkt. Er deden zich enkele onverwachte schommelingen voor, met een stijging van 13% als negatieve uitschieter. Voor deelnemers aan een collectieve verzekering is zo’n verhoging een onaangename verrassing. Er rijzen dan vragen die u als HR-manager in verlegenheid kunnen brengen. Daarom is het verstandig om eerst het verloop van de premie door de jaren heen te analyseren en de financiële positie van de verzekeraar te kennen. Deze positie is namelijk medebepalend voor de premieontwikkeling in de toekomst.

Hoogste reserves

Wie de jaarverslagen van diverse zorgverzekeraars over 2014 napluist zal zien dat er grote verschillen bestaan tussen verzekeraars. De reserves (bovenop het wettelijk minimum) lopen uiteen van 50 euro tot ruim 350 euro per premiebetaler. In diezelfde jaarverslagen geven de verzekeraars aan dat ze deze reserves in de premie willen investeren. Stel dat ze dit verspreid over vijf jaar doen, dan scheelt dit 5 euro per premiebetaler per maand. Door geld terug te geven aan verzekerden kunnen de verzekeraars met de hoogste reserves de premie over langere tijd stabiel houden. 

In dit licht zijn ook de organisatiekosten interessant. Volgens de jaarverslagen blijken die te variëren van 64 tot 121 euro per premiebetaler per jaar. Ofwel 5 euro extra premieruimte voor de komende jaren. 

Wanneer u meer inzicht wilt krijgen in de financiële stabiliteit van uw verzekeraar, schroom dan niet om vragen te stellen. Dit levert uw medewerkers een scherpe en stabiele premie op. En bespaart uzelf een hoop tijd en energie. Daarmee wint de premie die nu net bekend is gemaakt verder aan betekenis.

Wilt u over dit onderwerp van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact met mij op.

Contact 

Niels Kruijzen is adviseur collectieve zorgverzekering. Stel uw vraag en u hebt binnen twee dagen antwoord.

E-mail Niels
Bekijk het LinkedIn-profiel van Niels

Bel ons

Hebt u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact met ons op

Telefoonnummer
088 555 71 00
Te bereiken op
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur