Best Doctors: twee weten meer dan één

Als een specialist een diagnose heeft gesteld, kan het voorkomen dat onze klant (om welke reden dan ook) behoefte heeft aan een second opinion. Dit kan natuurlijk in Nederland, maar wij bieden onze verzekerden het voorrecht om hun medisch dossier naar een internationale topspecialist te sturen. CZ werkt daarvoor samen met Best Doctors®.

Wat is Best Doctors?

Best Doctors is een organisatie die beschikt over een wereldwijde database met 50.000 topspecialisten gespecialiseerd in meer dan 400 verschillende medische disciplines. Deze specialisten zijn door hun vakgenoten aangewezen als de besten in hun vak. De organisatie kan zo de arts die het meest bekwaam is op het gebied van een bepaalde ziekte een second opinion laten geven.

Waarom bieden we dit aan?

De mening van een tweede arts over een diagnose of over een behandelvoorstel van de eigen arts kan iets toevoegen. Het kan geruststellen. De samenwerking tussen CZ en Best Doctors betekent dan ook niet dat CZ of de verzekerden die er gebruik van maken het oordeel van Nederlandse artsen in twijfel trekt. Maar, twee weten meer dan één.

Hoe gaat het in zijn werk?

De klant bezoekt de specialist in kwestie niet zelf. Om een second opinion te geven, vraagt Best Doctors (met toestemming van de klant) alle medische gegevens van de klant op bij zijn of haar eigen arts. Op basis van die gegevens wordt een second opinion gegeven*. Dit advies wordt telefonisch toegelicht en schriftelijk toegestuurd. Het is vervolgens aan onze klanten wat zij uiteindelijk met het advies van Best Doctors doen.

*Deze dienst is alleen beschikbaar voor klanten van CZ en Delta Lloyd.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact