Samenwerken aan betere zorg met Regioregie

CZ denkt mee over de toekomst van de zorg. In regionale proeftuinen werken we samen met inwoners en alle betrokken partijen aan betere, betaalbare zorg en gezondheid.

Structurele kostenstijging, vergrijzing, versnippering en overmatig zorggebruik brengen de solidariteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in gevaar. Een ongemakkelijke waarheid waarvoor we ons als CZ mede verantwoordelijk voelen.

We moeten op zoek naar verbetering

Minister Schippers deed in 2013 een beroep op alle partijen in de zorg om samen te kijken naar structurele verbeteringen binnen het huidig stelsel. Zodat dat de zorg verbetert en toegankelijk blijft voor iedereen.

CZ neemt haar maatschappelijke rol serieus en heeft het initiatief genomen met Regioregie. We organiseren samenwerking tussen partners in de regio om inwoners gezond te houden en patiënten de zorg te bieden die ze echt nodig hebben. Niet de ziekte, maar de inwoner staat binnen Regioregie centraal. U leest meer over de achtergrond en werkwijze in het volledige verhaal van Regioregie.

Regionale proeftuinen: een gezamenlijk experiment

De stip op de horizon is bekend. De weg daar naartoe? Die moet nog worden bepaald. Maar voorop staat de gedeelde visie dat we samen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van betere zorg, minder hoge kosten en betere gezondheid. We durven elkaar ook aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen. In regionale proeftuinen experimenteren inwoners, zorgverleners en andere verantwoordelijke partijen met nieuwe initiatieven. Deze initiatieven leiden tot het dichterbij brengen van betere betaalbare zorg en gezondheid.

De activiteiten binnen de proeftuin zijn gericht op vier thema’s:

 • Gezond: gericht op een goede kwaliteit van leven. Preventie helpt om zo lang mogelijk gezond te blijven in een omgeving waar mensen zich goed voelen. 
 • Juiste zorg: gericht op alleen de zorg die echt nodig is. De juiste zorgverlener neemt samen met de cliënt de beslissingen die genomen moeten worden. 
 • Kostenbewust: gericht op een secuur gebruik van de beschikbare zorg. Geen verspilling of onnodig dure behandelingen. 
 • Zelf: gericht op maximale regie over de eigen gezondheid. Middelen die inwoners helpen zich langer zelfstandig redden, zonder direct een beroep te hoeven doen op de formele zorg.

De besparingen die de nieuwe samenwerking oplevert (shared savings) worden gedeeld met de inwoners, de zorgverleners en de zorgverzekeraars. De beloning kunnen we weer investeren in gezondheid en zorg.

Samen werken aan verbetering

Minister Schippers volgt de proeftuinen. De uitkomsten van de experimenten in de proeftuinen geven richting aan het zorgsysteem op de lange termijn.

CZ is partner in vijf regionale proeftuinen: 

 1. ‘Mijn Zorg’ in de regio Oostelijk Zuid-Limburg 
 2. ‘Anders Beter’ in de Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg
 3. ‘Goed Leven’ in Zeeuws Vlaanderen 
 4. ‘Slimmer met zorg’ in de regio Eindhoven
 5. Verbonden in Zorg

In iedere proeftuin vinden andere experimenten plaats, waardoor proeftuinen van elkaar kunnen leren. Hiervoor maakt elke proefregio andere afspraken. Die kunnen afwijken van de afspraken voor de reguliere zorginkoop.

Een voorbeeld is het samen werken aan patiëntgerichtheid

Patiëntgerichter werken doen we door de huisarts en specialist tijdens het zogenaamde ‘patiëntgerichte gesprek’ 4 handvatten te geven om te gebruiken in het gesprek. Het idee is dat hierdoor zowel de zorgverlener als de patiënt ’aan zet’ zijn.

 • Twee minuten luisterplicht van de zorgverlener 
 • De mogelijkheid tot het opnemen van het gesprek door de patiënt 
 • Het kunnen stellen van de drie goede vragen door de patiënt. 
 • Het inzetten van de ‘teachback-methode’ door de zorgverlener (check of zorgverlener en patiënt elkaar goed hebben begrepen).

Samen voor betere zorg

De zorg verandert alleen als we samenwerken. Door samen na te blijven denken over hoe we de gezondheid kunnen verbeteren. En ervoor te zorgen dat de noodzakelijke veranderingen in de praktijk worden doorgevoerd. Waarbij we de werkelijke behoeften van de patiënt centraal stellen en nastreven dat de zorgverleners hun vak met plezier en passie kunnen uitoefenen. Alleen dan komen we tot oplossingen die het beste zijn voor alle partijen.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen over Regioregie? We helpen u graag.

Stuur uw vraag