Stoppen met roken

Het stoppen met roken programma is onderdeel van het verzekerd pakket. De gedragsmatige begeleiding vormt de basis van de integrale aanpak. Dit betekent dat er altijd een vorm van erkende gedragsmatige begeleiding ingezet wordt met mogelijke aanvulling van effectief bewezen farmacotherapie, maar dat farmacotherapie nooit zonder gedragsmatige ondersteuning kan worden ingezet. De daadwerkelijke zorg en begeleiding binnen het stoppen-met-rokenprogramma wordt op de persoon afgestemd en, indien nodig, geleidelijk in het zorgproces aangepast door de zorgverlener (zgn. stepped care of patiënt care principe). De prestaties die zijn ingevoerd, zijn inhoudelijk en organisatorisch uitgewerkt in de Zorgmodule Stoppen met roken.

Meer informatie vindt u op de website van Zorg en tabak 

Doel van het CZ Stoppen-met-Roken-programma

Met het aanbieden van stoppen-met-rokenzorg heeft onze verzekerde 'optimaal' toegang heeft tot een stoppen-met-rokenprogramma. De Zorgmodule Stoppen met Roken is leidraad voor de zorg. De Zorgmodule Stoppen met Roken is een generieke module die de zorg, de bijpassende organisatie en de kwaliteitsindicatoren voor de stoppen-met-rokenzorg beschrijft. Deze is gebaseerd op de in 2009 geactualiseerde CBO richtlijn behandeling van Tabaksverslaving en heeft als doel het bevorderen van goede zorg bij stoppen-met-roken door het geven van duidelijkheid over wat verwacht mag worden van een stoppen-met-rokenbehandeling en de bijpassende organisatie.

Vergoedingen van ondersteuning bij stoppen met roken

De kosten van één stoppen met rokenprogramma worden per jaar vergoed vanuit de hoofdverzekering. Nicotinevervangende middelen worden alleen vergoed bij gedragsmatige ondersteuning (persoonlijke (telefonische) begeleiding) of als de patiënt deelneemt aan een groepstraining) door CZ-gecontracteerde aanbieders. In zorg vinden ziet u welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd voor de stoppen met rokenmodule.

Vergoeding geneesmiddelen

Voor de farmacologische ondersteuning hebben wij één landelijk werkende apotheek gecontracteerd, namelijk ApotheekZorg. Indien u door CZ bent gecontracteerd voor de gedragsmatige ondersteuning, moet u onze verzekerden voor de geneesmiddelen verwijzen naar deze apotheek. Declaraties van niet gecontracteerde apothekers voor de Stoppen-met-rokenmodule worden niet volledig vergoed.


ApotheekZorg, Zorgteam luchtwegen
Postadres: Postbus 5056, 6130 PB Sittard
Bezoekadres: Nusterweg 127, 6136 KT Sittard
Telefoonnummer: (088) 044 07 19 
Faxnummer: (088) 044 07 03 
E-mailadres: stoppenmetroken@apotheekzorg.nl (scannen en mailen)

Verklaring voor gebruik van geneesmiddelen

Voor het verkrijgen van geneesmiddelen als onderdeel van het Stoppen-met-rokenprogramma dient door de zorgaanbieder en/of huisarts een verklaring ingevuld te worden. Deze verklaring heeft de verzekerde nodig om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van eventuele ondersteunende (genees)middelen. U gebruikt het  aanvraagformulier geneesmiddelen stoppen met roken.

Minimale Dataset (MDS)

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het vastleggen en aanleveren van de minimale dataset (MDS) conform de zorgmodule SMR. U kunt het MDS-format gebruiken voor het registreren van de betreffende indicatoren. U hoeft alleen tabblad 1 in te vullen, de andere tabbladen worden dan automatisch gevuld. Deze informatie dient u aan het eind van het jaar aan CZ te overleggen.

Minimale dataset

Eigen risico

Omdat de kosten vergoed worden uit de hoofdverzekering, is het eigen risico van toepassing (met uitzondering van de patiënten die hun zorg ontvangen vanuit de ketenzorg-DBC).

Meer informatie

Neem contact op met uw regionale zorginkoper.