Waardegedreven contractering werkt écht

CZ sloot in november 2015, samen met de afdeling Cardiologie van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis, een uniek zorgcontract. In dat contract is afgesproken dat kwalitatief goede zorg extra wordt beloond door CZ.

Uitgangspunt in het contract is dat voor een patiënt de gezondheidswinst en het effect van de behandeling op zijn of haar kwaliteit van leven belangrijker zijn dan het aantal verrichtingen dat in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. Dus niet prijs en volume staan centraal, maar kwaliteit en uitkomsten.

Het Catharina Ziekenhuis en CZ werken met een methode die meet of die voor de patiënt belangrijke kwaliteit van zorg is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd. Het ziekenhuis wordt beloond als de kwaliteit van zorg is verbeterd. Presteert het ziekenhuis minder goed dan wordt het gekort.

Patiënt wordt beter van wat behandelaar doet

Onlangs werden de eerste resultaten bekend gemaakt van deze nieuwe aanpak. Conclusie: het hart- en vaatcentrum heeft zich op vrijwel alle punten verbeterd. Uit de cijfers blijkt onder meer dat het ziekenhuis beter scoort op de indicatoren ‘overleving’ en ‘mate van herstel’ bij zowel openhartoperaties (CABG) als dotterprocedures (PCI). Bij de behandeling van hartritmestoornissen (Katheter PVI) verbeterde de indicator ‘Gevolgen van de behandeling op lange termijn’. Onder aan de streep is de zorg voor hartpatiënten in het Catharina Ziekenhuis zichtbaar verbeterd. Medisch Adviseur Anja Lensen van CZ: “Het is bijzonder dat wij gezamenlijk de zorg van het Hart- en vaatcentrum naar een nog hoger niveau kunnen brengen.”

Uitbreiding met nieuwe behandeling

Het Catharina Ziekenhuis krijgt van CZ een extra beloning voor de verdere uitbouw van de kwaliteit van de hartzorg. Het geld zal door het ziekenhuis worden ingezet om de meetmethodiek waarmee uitkomsten worden vastgelegd en vergeleken, aan te scherpen, met name waar het de beoordeling door patiënten betreft. Dit zal dan ook in het model worden opgenomen bij alle aandoeningen. CZ en het Catharina Ziekenhuis hebben na hun eerste evaluatie het bestaande zorgcontract op dit gebied ook uitgebreid met een nieuwe behandeling. De TAVI, het vervangen van een ernstig vernauwde aortaklep door een kunstklep via de lies, is toegevoegd aan de drie eerdere behandelingen, te weten CABG, PCI en katheter PVI.

Vertrouwen essentieel

Vormen van uitkomstfinanciering worden de laatste jaren ook steeds meer door andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars overgenomen. Volgens zorginkoper René Schunselaar van CZ is een goede relatie daarbij cruciaal. “Wij hebben een goede relatie met het Catharina Ziekenhuis. Vertrouwen in elkaar is essentieel voor deze afspraak.”