Alternatieve behandelingen declareren

Hoe werkt het declareren van alternatieve zorg bij CZ groep? En wanneer komt uw cliënt in aanmerking voor een vergoeding?

Declareren in 3 stappen

Stap 1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Voor de juiste verwerking moeten de volgende gegevens op de declaratie staan:

  • Verzekerdegegevens: NAW-gegevens, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN)
  • Gegevens behandelaar: NAW-gegevens, IBAN-nummer, AGB-code en beroepsvereniging
  • De behandeling: datum en behandelwijze

Stap 2. Geef de nota aan de verzekerde mee.

Stap 3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

Hebt u nog geen AGB-code? Vraag deze dan online aan.

Voorwaarden declareren alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen van onze verzekerden komen alleen voor vergoeding in aanmerking als:

Bel ons

(0113) 27 46 62
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact