Aanvragen vergoeding geneesmiddel (akkoordverklaring)

Wanneer moet ik een akkoordverklaring aanvragen?

  • Als een geneesmiddel niet is opgenomen in het GVS kan er onder bepaalde omstandigheden een uitzondering worden gemaakt. 
  • Als een geneesmiddel is opgenomen op Bijlage 2, maar er wordt niet aan de voorwaarden voldaan. 
  • Als een geneesmiddel moet worden geïmporteerd vanuit het buitenland wanneer er geen behandeling mogelijk is met middelen die in Nederland beschikbaar zijn. 

Let op!

In bovenstaande gevallen wordt er door CZ getoetst óf er een uitzondering kan worden gemaakt.

Hoe kan ik een akkoordverklaring aanvragen voor een geneesmiddel?

Wilt u als zorgaanbieder een aanvraag voor vergoeding indienen bij CZ? Dat kan op de volgende manieren.

U dient een aanvraag in:

  • via ons aanvraagformulier akkoordverklaring geneesmiddel;
  • via het aanvraagformulier Oxybutynine blaasspoeling 
  • via een door uzelf opgestelde brief wanneer ons aanvraagformulier niet afdoende is. Deze brief moet voorzien zijn van de naam van het geneesmiddel, medische indicatie, waarom voor dit geneesmiddel gekozen wordt, alternatieven die geprobeerd zijn, volgens welke richtlijnen dit wordt voorgeschreven en eventueel aangevuld met verwijzing naar literatuur.

U kunt uw aanvraag opsturen naar:

  • CZ, afdeling Medische beoordelingen Farmacie, Postbus 90152, 5000 LD TILBURG
  • Per e-mail 

Termijn beoordeling

De termijn voor verwerken van uw aanvraag is 10 werkdagen. Het kan zijn dat we naar aanleiding van uw aanvraag meer gegevens nodig hebben. Deze worden schriftelijk bij u opgevraagd. Dit heeft ook invloed op de termijn van beoordeling.

ZN formulieren

Op de site ZN Formulieren vindt u informatie over o.a. de regeling Bijlage 2 met de artsenverklaringen, apotheekbereidingen en alle actuele informatie over de doorgeleverde bereidingen.

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Medische beoordelingen Farmacie.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact