Contact medische beoordeling en akkoordverklaring

Hebt u vragen over medische beoordelingen of akkoordverklaringen?

Kijk dan eerst op onze pagina over akkoordverklaringen.

Andere vragen over akkoordverklaringen? 

Bel ons op het telefoonnummer (013) 594 96 02 of stuur een e-mail.