Geboortezorg declareren

Wilt u een declaratie indienen bij CZ groep? Kies dan de situatie die voor u geldt.

U hebt een overeenkomst met CZ groep

Stuur uw declaraties dan in via VECOZO volgens de meest recente Externe Integratiestandaard van Vektis. Zorg dat deze voldoen aan de NZa-regels en afspraken met CZ groep.

U hebt geen overeenkomst met CZ groep

  1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Zorg dat die voldoet aan de regels van de NZa, anders kunnen we de nota niet in behandeling nemen.
  2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
  3. De verzekerde betaalt de nota aan u.
  4. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.
  5. Wij vergoeden de nota aan verzekerde volgens de polisvoorwaarden.

Afhankelijk van de polis van de verzekerde, kan het voorkomen dat wij niet het gehele notabedrag vergoeden. Bekijk de vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage kraamzorg

In 2017 en 2018 geldt een eigen bijdrage voor kraamzorg van € 4,30 per uur. Deze eigen bijdrage kunt u rechtstreeks bij ons declareren. Wij verrekenen het deel dat niet verzekerd is met de verzekerde. Hiervoor volgt u de EI-incassoprocedure. Om gebruik te maken van deze EI-incassoprocedure moet u een EI-incasso overeenkomst met ons hebben.

Retourinformatie

Hebt u uw declaratie via VECOZO ingediend? Dan ontvangt u na verwerking van de declaratie een afrekenspecificatie. Deze retourinformatie is ook beschikbaar via VECOZO. Gebruik de instructie Raadplegen retourinformatie om stap voor stap uw gegevens te downloaden.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact