Overeenkomst kraamzorg 2017 aanvragen

In 2017 kent CZ voor kraamzorg een gesloten instroombeleid in verband met de voorgenomen landelijke transitie naar integrale geboortezorg vanaf 2017. Dit wil zeggen dat een nieuwe (niet gecontracteerde) kraamzorgorganisatie geen overeenkomst met CZ kan aangaan voor 2017. CZ heeft in alle regio’s voldoende kraamzorg voor haar verzekerden ingekocht en voldoet zo aan haar zorgplicht. Daar waar CZ signalen van verzekerden ontvangt dat dit niet het geval is, of verneemt dat kraamzorgorganisaties verdwijnen, wordt het instroombeleid regionaal aangepast.