Overeenkomst kraamzorg 2017 aanvragen

In 2017 kent CZ voor kraamzorg een gesloten instroombeleid in verband met de voorgenomen landelijke transitie naar integrale geboortezorg vanaf 2017. Dit wil zeggen dat een nieuwe (niet gecontracteerde) kraamzorgorganisatie geen overeenkomst met CZ kan aangaan voor 2017. CZ heeft in alle regio’s voldoende kraamzorg voor haar verzekerden ingekocht en voldoet zo aan haar zorgplicht. Daar waar CZ signalen van verzekerden ontvangt dat dit niet het geval is, of verneemt dat kraamzorgorganisaties verdwijnen, wordt het instroombeleid regionaal aangepast.

Overeenkomst kraamzorg 2016 aanvragen

Wilt u een overeenkomst kraamzorg bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid geboortezorg. Dit toetsen we met een vragenlijst. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van VECOZO hebt u een juist en geldig VECOZO-certificaat nodig. Hieronder leest u hier meer over.

Stap 1: voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het invullen van de vragenlijst moet u in het bezit zijn van en dient u het onderstaande in uw bezit en op orde te hebben:

  • juiste registratie van de instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. tekeningsbevoegde persoon); 
  • een AGB-code van de instelling. U kunt deze aanvragen via Vektis
  • juiste en volledige registratie van de instelling in het AGB-register van Vektis; 
  • registratie in het KCKZ van de bij u in dienst zijnde kraamverzorgenden; 
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Alle informatie over hoe u zich bij VECOZO (Zorginkoopportaal) kunt aansluiten, welke modules voor u relevant zijn, en antwoorden op technische vragen kunt u vinden via VECOZO.

Wij kunnen uw vragenlijst niet beoordelen als bovengenoemde punten niet op orde zijn.

Stap 2: toegang tot vragenlijst

Als u alle voorbereidingen hebt getroffen, neemt u contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wenst af te sluiten. Onze medewerker zal ervoor zorgen dat u de vragenlijst hiervoor kunt gaan invullen.

Stap 3: vragenlijst invullen

De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van VECOZO, onder “overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie dient u een aantal documenten te uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een overzicht van het KCKZ van de bij u in dienst zijnde kraamverzorgenden. Houd u daarom deze gegevens bij de hand.

Stap 4: beoordeling vragenlijst

Als u de vragenlijst hebt bevestigd, ontvangen wij de gegevens. Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan ons inkoopbeleid. Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de beoordeling van de vragenlijst. Wij streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag te doen.

Stap 5: overeenkomst na goedkeuring

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst digitaal aan. Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Vragen?

Hebt u vragen over uw aanvraag voor een overeenkomst? Neem dan contact op met Relatiebeheer Zorgverleners.