Overeenkomst aanvragen

Instroombeleid kraamzorg, verloskunde en prenatale screening

CZ groep heeft in 2018 weer een open instroombeleid voor kraamzorg, verloskunde en prenatale screening. In 2017 was er sprake van gesloten instroom, omdat de verwachting was dat integrale geboortezorg sneller zijn intrede zou doen.

Overeenkomst geboortezorg aanvragen

Om onze verzekerden zo goed mogelijk van dienst te zijn, sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. In deze overeenkomst staat onder andere wat u mag declareren en welke kwaliteitseisen wij aan de zorg stellen. Wilt u een overeenkomst voor kraamzorg, verloskunde en prenatale screening? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van VECOZO hebt u een juist en geldig VECOZO-certificaat nodig. Hieronder benoemen we de te nemen stappen.

Stap 1: voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het invullen van de vragenlijst dient u in het bezit te zijn van en dient u het volgende op orde te hebben:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis (w.o. ondernemingsgegevens, zorgverlenersgegevens en vestigingen);
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat. Alle informatie over hoe u zich bij VECOZO (Zorginkoopportaal) kunt aansluiten, welke modules voor u relevant zijn, en antwoorden op technische vragen kunt u vinden via VECOZO.

Als dit niet op orde is, heeft het geen zin om de vragenlijst in te vullen. Wij kunnen uw vragenlijst dan niet beoordelen.

Stap 2: toegang tot vragenlijst

Als u alle voorbereidingen hebt getroffen, neemt u contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wenst af te sluiten. Onze medewerker zal ervoor zorgen dat u de vragenlijst (vanaf medio november 2017) hiervoor kunt gaan invullen.

Stap 3: vragenlijst invullen

De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van VECOZO, onder “overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie dient u een aantal documenten te uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Houd u daarom deze gegevens bij de hand.

Vragen?

Hebt u vragen over uw aanvraag voor een overeenkomst? Neem dan contact op met Relatiebeheer Zorgverleners.

Integraal versus sectoraal

Ook in 2018 maakt CZ groep onderscheid tussen integrale inkoop en sectorale inkoop. Voor beide inkooptrajecten gelden verschillende voorwaarden. Bekijk het zorginkoopbeleid voor meer informatie.

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact