Overeenkomst aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Geboortezorg? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Gesloten instroombeleid

CZ groep heeft een gesloten instroombeleid voor kraamzorg, verloskunde en prenatale screening. Nieuwe, niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen daarom geen overeenkomst aanvragen. Omdat we in alle regio's voldoende geboortezorg hebben ingekocht, voldoen we aan onze zorgplicht. Krijgen wij signalen van verzekerden dat dit niet het geval is? Dan passen we het instroombeleid regionaal aan.

Integraal versus sectoraal

Vanaf 2017 maakt CZ groep onderscheid tussen integrale inkoop en sectorale inkoop. Voor beide inkooptrajecten gelden verschillende voorwaarden. Bekijk het zorginkoopbeleid voor meer informatie.

Het inkooptraject voor 2017 is afgerond

Naar verwachting start het inkooptraject voor 2018 halverwege 2017.