Verloskunde declareren

Wilt u een declaratie indienen bij CZ? Hieronder leest u hoe u dat het beste kunt doen. Daarbij maakt het verschil of u wel of geen overeenkomst Verloskunde heeft met CZ.

  • U hebt een overeenkomst: Hebt u een overeenkomst met het CZ zorgverzekeringsbedrijf? Stuur uw declaraties dan in via VECOZO volgens de meest recente Externe integratiestandaard van Vektis.
  • U hebt geen overeenkomst: Hebt u geen overeenkomst met CZ gesloten? Dan kunt u niet rechtstreeks bij CZ declareren. Brengt u behandelingen bij de verzekerde in rekening. Verzekerden kunnen hun nota vervolgens bij CZ indienen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekering zij hebben.

Procedures

De procedures om verloskundige zorg te declareren staat beschreven in de administratieve paragraaf in de overeenkomst verloskunde.

Codering

Gebruik bij declareren de juiste codering voor verloskunde.

Controle van declaraties

CZ voert controles uit op nota's en declaraties. Voor meer informatie over waarom en hoe we dat doen, verwijzen we u naar de pagina Controles.

Raadplegen retourinformatie en rekening courant

De retourinformatie die u binnenhaalt via VECOZO bevat de landelijke afwijscodes. Om ook de door CZ toegepaste afwijscodes te kunnen raadplegen, moet u de afrekenspecificaties downloaden. Ook uw rekening courant overzicht kunt u raadplegen via VECOZO. Hier kunt u o.a. zien op welk(e) archiefnummer(s) en notakenmerk(en) een verrekening betrekking heeft. Maak voor het downloaden gebruik van de instructie 'raadplegen retourinformatie'.