Overeenkomst en beleid verloskunde

Aanvraagprocedure overeenkomst verloskunde

Stap 0: voorbereiding

Voordat u begint met het invullen van de vragenlijst dient u in het bezit te zijn van:

  1. een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk én voor de praktijk zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis
  2. kwaliteitsregistratie in de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Indien van toepassing: 
  3. registratie echoregister Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).

Stap 1: Vragenlijst invullen en opsturen

Voor het aanvragen van een overeenkomst vult u de vragenlijst verloskunde in.
De overeenkomst is praktijkadres gebonden. Dit betekent dat als u een nieuwe praktijk opent en/of uw praktijk verhuist u opnieuw een overeenkomst met CZ moet aanvragen.

Wilt u een wijziging in de praktijkmedewerkers doorgeven? Dan kunt u het formulier medewerkersoverzicht gebruiken en opsturen naar CZ.
De door u ondertekende vragenlijst stuurt u samen met (een kopie van) de noodzakelijke documenten op naar CZ. U kunt de ingescande documenten per e-mail sturen naar rz.geboortezorg@cz.nl . Wij verzoeken u om de vragenlijst en de noodzakelijke documenten, te scannen en op te slaan als één PDF bestand.
U kunt de vragenlijst ook per post sturen naar:

CZ
T.a.v. Relatiebeheer Zorgverleners
Postbus 5130
5004 EC TILBURG

Alleen volledig ingevulde vragenlijsten voorzien van alle gevraagde documenten nemen wij in behandeling.

Stap 2: Beoordeling vragenlijst

CZ toetst of de vragenlijst voldoet aan het inkoopbeleid. Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de beoordeling van de vragenlijst. Wij streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag te doen.

Stap 3: Overeenkomst na goedkeuring

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan. Voldoet u aan alle voorwaarden die wij in de overeenkomst stellen? Dan kunt u het Individueel Deel (Deel I) van de overeenkomst getekend aan ons terugsturen.

Let op: het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een overeenkomst af te sluiten.

Inkoopbeleid

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf heeft haar inkoopbeleid voor verzekerden openbaar gemaakt door dit per verstrekking te publiceren. Daar kunt u kennis nemen van het inkoopbeleid voor deze verstrekking zoals wij dit naar onze verzekerden communiceren.

Inrichtingseisen

Voor de inrichting van een verloskundepraktijk gelden de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Controles

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf controleert of u als verloskundige uw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.