GGZ

Wijzigingen overeenkomsten 2017

In Deel II van de overeenkomsten gbGGZ en gGGZ voor Instellingen hebben wij een klein aantal wijzigingen doorgevoerd. U vindt deze wijzigingen op pagina 2 van de overeenkomsten.

Meest gebruikte documenten

Direct naar...

Vragen?

Hebt u een vraag over declaraties, overeenkomsten of iets anders? Neem contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik een overeenkomst afsluiten?

U kunt voor het jaar 2017 geen overeenkomst meer afsluiten. Voor 2018 is het afhankelijk van welke overeenkomst u wilt afsluiten. De contracteerperiode gaat jaarlijks op 1 april van start. Bekijk het zorginkoopbeleid 2017 en de contracteerprocedure voor nieuwe zorgaanbieders en reeds gecontracteerden voor meer informatie.

Waarom moet ik een aparte gbGGZ- en sGGZ-overeenkomst afsluiten?

Afspraken voor de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn beiden in een aparte overeenkomst opgenomen. Wilt u een overeenkomst sluiten voor zowel gbGGZ als sGGZ? Dan ontvangt u 2 overeenkomsten die u allebei moet ondertekenen.

Kan mijn omzetmaximum worden verhoogd?

Het omzetmaximum is berekend op basis van een nominale nullijn. CZ groep heeft in principe in alle regio's voldoende zorg ingekocht. We gaan daarom niet in op individuele verzoeken van zorgaanbieders tot ophoging van het omzetmaximum.

Verzekerden waarvan de behandeling nog niet is gestart en die niet bij de aanbieder van voorkeur behandeld kunnen worden, kunnen een bemiddelingsverzoek indienen via het CZ Zorgteam. Zij zoeken dan naar een passend alternatief.

Bekijk alle veelgestelde vragen