GGZ

Informatiebijeenkomsten

CZ groep organiseert aan de start van de inkoopprocedure een aantal informatiebijeenkomsten.

De inkopers van het regioteam geven een toelichting op de beleidskeuzes en beantwoorden uw vragen.

informatiebijeenkomst bij u in de buurt

Meest gebruikte documenten

Vragen?

Hebt u een vraag over declaraties, overeenkomsten of iets anders? Neem contact met ons op.

Direct naar...

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik een overeenkomst afsluiten?

De contracteerperiode gaat jaarlijks op 1 april van start. Bekijk het zorginkoopbeleid en de contracteerprocedure voor meer informatie.

Waarom moet ik een aparte gbGGZ- en sGGZ-overeenkomst afsluiten?

Afspraken voor de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn beiden in een aparte overeenkomst opgenomen. Wilt u een overeenkomst sluiten voor zowel gbGGZ als gGGZ? Dan ontvangt u 2 overeenkomsten die u allebei moet ondertekenen.

Kan mijn omzetmaximum worden verhoogd?

Nee, wee gaan niet in op individuele verzoeken van zorgaanbieders tot ophoging van het omzetmaximum. Bekijk het zorginkoopbeleid voor meer informatie over de berekening van het omzetmaximum.

Verzekerden waarvan de behandeling nog niet is gestart en die niet bij de aanbieder van voorkeur behandeld kunnen worden, kunnen een bemiddelingsverzoek indienen via het CZ Zorgteam. Zij zoeken dan naar een passend alternatief.

Bekijk alle veelgestelde vragen