Contractering

Hebt u in 2018 geen overeenkomst met CZ groep en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ in 2019? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Eerst regelen

  • Om een overeenkomst af te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen. Regel dit tijdig.
  • Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, moet u beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland. Wij controleren dit aan de hand van de gegevens in Vektis.
  • De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. Dit geldt voor zorgverlenersgegevens, vestigingen, ondernemingsgegevens en correspondentiegegevens. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen.

Instellingen


Hebt u in 2018 een overeenkomst met CZ groep als instelling met een omzetmaximum > € 750.000,-?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u 16 april 2018 van CZ groep een offerteformat ten behoeve van de contractering voor 2019. De onderhandelingen sluiten op 28 september 2018 en de overeenkomst kunt u uiterlijk 26 oktober 2018 via VECOZO ondertekenen.

Hebt u in 2018 een overeenkomst met CZ groep als instelling met een omzetmaximum < € 750.000,-?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u 1 augustus 2018 het voorstel voor de overeenkomst 2019 via VECOZO. Instellingen met een omzetmaximum > € 160.000,- kunnen uiterlijk 16 april 2018 via inkoop.sggz.instellingen@cz.nl doorgeven als ze wel via het offerteformat willen offreren. Uiterlijk 26 oktober 2018 kunt u de overeenkomst 2019 ondertekenen via VECOZO.

Hebt u in 2018 geen overeenkomst met CZ groep als instelling?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Activiteit Datum
Start verzending offerteformat
16-04-2018
Sluitdatum inschrijving belangstellenden. Inschrijven kan via rz.ggz@cz.nl.
Let op: Vermeld in de onderwerpregel ‘nieuwe instelling GGZ’ en de AGB-code.
29-06-2018
Sluitdatum retournering offerteformat
06-07-2018
Bericht aan instellingen
27-07-2018
Sluitdatum onderhandelingen
28-09-2018
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO
26-10-2018

Vrijgevestigde zorgaanbieders gGGZ


Hebt u in 2018 een overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder in de gGGZ?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u van CZ groep op 1 augustus 2018 een voorstel voor een overeenkomst 2019 via VECOZO. U kunt het voorstel tot uiterlijk26 oktober 2018 accepteren of te weigeren.

Hebt u in 2018 geen overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Activiteit Datum
Openstellen vragenlijsten VECOZO
01-06-2018
Sluitdatum inschrijving belangstellenden. Inschrijven kan via rz.ggz@cz.nl.
Let op: Vermeld in de onderwerpregel ‘nieuwe vv gGGZ,’ en de AGB-code.
Geef aan welke vragenlijst van toepassing is: vragenlijst gespecialiseerde
GGZ 2018 psychotherapeut of psychiater.
10-08-2018
Sluitdatum invullen vragenlijst VECOZO
17-08-2018
Bericht aan aanbieders
07-09-2018
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO
26-10-2018

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken gbGGZ


Hebt u in 2018 een overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder of groepspraktijk in de gbGGZ?
En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van het Zorginstituut Nederland? Dan ontvangt u via VECOZO een verkorte vragenlijst voor de overeenkomst 2019. Deze vragenlijst is van 1 augustus 2018 tot en met 28 september 2018 beschikbaar in VECOZO. U kunt de overeenkomst 2019 tot uiterlijk 26 oktober 2018 ondertekenen.

Hebt u in 2018 geen overeenkomst met CZ groep als vrijgevestigde zorgaanbieder of groepspraktijk in de gbGGZ?
Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. Hiervoor geldt onderstaande planning. Voor de volledige procedure, minimale en aanvullende eisen verwijzen wij u naar het zorginkoopbeleid.

Activiteit Datum
Openstellen van de vragenlijst en als er geen uitval in de vragenlijst is:
toegang tot de overeenkomst 2019
01-08-2018
Sluitdatum inschrijving belangstellenden. Inschrijven kan via rz.ggz@cz.nl.
Let op: Vermeld in de onderwerpregel ‘nieuwe vv gbGGZ’ en
de persoonlijke AGB-code. Geef aan welke vragenlijst van toepassing is:
vragenlijst generalistische basis-GGZ 2018 psychotherapeut,
GZ-psycholoog of groepspraktijk.
22-09-2018
Sluitdatum retourneren vragenlijst via VECOZO
28-09-2018
Sluitdatum accepteren overeenkomst in VECOZO
26-10-2018

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Contact