Contractering

Bent u een nieuwe zorgaanbieder en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Eerst regelen

  • Om een overeenkomst af te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen. Regel dit tijdig.
  • Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst, hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut nodig, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland. Wij controleren dit in Vektis.
  • De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. Dit geldt voor zorgverlenergegevens, vestigingen, ondernemingsgegevens en correspondentiegegevens. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen.

Hebt u in 2017 een overeenkomst met CZ groep?

En hebt u een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland? Dan geldt de volgende procedure:

Instellingen

U ontvangt uiterlijk 13 april 2017 van ons een offerteformat voor de contractering voor 2018.

Vrijgevestigden gGGZ

U ontvangt van ons een voorstel voor een overeenkomst 2018 via VECOZO. U kunt dit voorstel tussen 2 juni en 30 oktober 2017 accepteren of weigeren.

Vrijgevestigden en groepspraktijken gbGGZ

U ontvangt van ons via VECOZO een verkorte vragenlijst voor de overeenkomst 2018. Deze vragenlijst is van 2 juni tot en met 15 september 2017 beschikbaar in VECOZO.

Hebt u in 2017 geen overeenkomt met CZ groep? 

Dan kunt u zich melden als geïnteresseerde voor de procedure nieuwe zorgaanbieders. De planning en procedure voor instellingen, vrijgevestigden gGGZ en vrijgevestigden en groepspraktijken gbGGZ vindt u in het zorginkoopbeleid.