Contractering

Bent u een nieuwe zorgaanbieder en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid.

Eerst regelen

  • Om een overeenkomst af te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen. Regel dit tijdig.
  • De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. Dit geldt voor zorgverlenergegevens, vestigingen, ondernemingsgegevens en correspondentiegegevens. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen.

Hebt u al een contract met CZ groep? Dan dient u een offerte in via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Na het indienen van de offertes starten de onderhandelingen. In november leggen we de overeenkomsten vast.

Hebt u nog geen contract met CZ groep? Dan vult u een vragenlijst in via VECOZO. Daarnaast dient u een businesscase en offerte in. U krijgt bericht als CZ groep onderhandelingen wil starten. Meer informatie vindt u in het zorginkoopbeleid.

Het inkooptraject voor 2017 is afgerond

Naar verwachting start het inkooptraject voor 2018 halverwege 2017.