Contractering van nieuwe zorgaanbieders

Bent u een nieuwe zorgaanbieder en wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst GGZ 2017? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het zorginkoopbeleid 2017.

Eerst regelen

 • Om een overeenkomst af te kunnen sluiten, hebt u een persoonlijk VECOZO-certificaat nodig. U kunt dit certificaat online aanvragen. Regel dit tijdig.
 • De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. Dit geldt voor zorgverlenergegevens, vestigingen, ondernemingsgegevens en correspondentiegegevens. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen.

Nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de generalistische basis GGZ

U dient zich aan te melden als belangstellende voor een overeenkomst. De planning voor contractering voor 2017 is als volgt:

Nieuwe instellingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

U kunt helaas niet meer deelnemen aan de procedure voor nieuwe instellingen 2017. Inschrijvingen was mogelijk tot en met 31 mei 2016. Instellingen die zich tijdig hebben aangemeld, ontvangen van CZ groep bericht.

De verdere planning voor contractering voor 2017 is als volgt:

 • 30 juni 2016. Uiterlijke datum voor het retourneren van de ingevulde vragenlijst en offerteformat.
 • 1 t/m 15 juli 2016. CZ groep analyseert de aanvragen.
 • 16 t/m 24 juli 2016. U ontvangt bericht of u in aanmerking komt voor een overeenkomst in 2017.
 • 25 juli t/m 31 augustus 2016. Nadere onderhandeling met geselecteerde nieuwe instellingen voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vinden plaats.
 • 30 september 2016. Sluitdatum voor het tekenen van de overeenkomst(en) via VECOZO.
 • 19 november 2016. Publicatie van het gecontracteerde zorgaanbod.

Let erop dat de gegevens van de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder kloppen met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alleen vertegenwoordigingsbevoegden krijgen toegang tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal.

Nieuwe vrijgevestigde zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ

U kunt helaas niet meer deelnemen aan de procedure voor nieuwe zorgaanbieders 2017. Inschrijven was mogelijk tot en met 31 mei 2016. Zorgaanbieders die zich tijdig hebben aangemeld, ontvangen van CZ groep bericht.

De verdere planning voor contractering voor 2017 is als volgt:

 • 15 juni t/m 15 augustus 2016. Belangstellenden vullen de vragenlijst in via VECOZO.
 • 15 t/m 31 augustus 2016. CZ groep analyseert de aanvragen.
 • 1 t/m 9 september 2016. U ontvangt bericht of u in aanmerking komt voor een overeenkomst in 2017.
 • 30 september 2016. Sluitdatum voor het tekenen van de overeenkomst(en) via VECOZO.
 • 19 november 2016. Publicatie van het gecontracteerde zorgaanbod.