Contractering voor reeds gecontracteerden

Controleer uw AGB-gegevens

De AGB-gegevens in Vektis moeten up-to-date zijn. Dit geldt voor zorgverlenergegevens, vestigingen, ondernemingsgegevens en correspondentiegegevens. U kunt uw AGB-gegevens online wijzigen.

Vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken in de generalistische basis GGZ

U ontvangt van ons automatisch bericht per e-mail zodra de vragenlijst beschikbaar is.

De planning voor contractering voor 2017 is als volgt:

Instellingen in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

U ontvangt van ons automatisch bericht dat CZ groep gaat starten met de inkoop van zorg. We versturen u digitaal het offerteformat toe met de uitgewerkte inkoopcriteria en een voorbeeldovereenkomst voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ.

De planning voor contractering voor 2017 is als volgt:

  • 1 april 2016. Publicatie zorginkoopbeleid 2017.
  • 13 mei 2016. U ontvangt uiterlijk van ons het digitaal het offerteformat.
  • 17 juni 2016. Sluitdatum voor het retour zenden van het offerteformat.
  • 30 september 2016. Sluitdatum onderhandelperiode.
  • 21 oktober 2016. Sluitdatum accepteren van de overeenkomst in VECOZO.
  • 19 november 2016. Publicatie van het gecontracteerde zorgaanbod.

Let erop dat de gegevens van de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder kloppen met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Alleen vertegenwoordigingsbevoegden krijgen toegang tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal.

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de gespecialiseerde GGZ

U krijgt van ons automatisch een voorstel voor een nieuwe overeenkomst via VECOZO. De planning voor contractering voor 2017 is als volgt: