Declareren

Wilt u als zorgaanbieder GGZ declareren bij CZ groep? Kies dan de situatie die voor u geldt.

U hebt een overeenkomst met CZ groep

Stuur uw declaraties rechtstreeks aan CZ groep met het Extern Integratie Model (EIM) via VECOZO. Zorg dat deze voldoen aan de NZa-regels en afspraken met CZ groep.

U hebt geen overeenkomst met CZ groep

  1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Zorg dat die voldoet aan de regels van de NZa, anders kunnen we de nota niet in behandeling nemen.
  2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
  3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

Goed om te weten

  • Vanaf 1 april 2017 moeten alle GGZ-zorgaanbieders een goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben, vermeld in het Register van Zorginstituut Nederland. Hierin staat wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording.
  • Zorgaanbieders moeten BIG-geregistreerd zijn en werkzaam zijn als vrijgevestigde, als praktijkhouder van een groepspraktijk of als WTZi-toegelaten instelling op het gebied van de GGZ.
  • Hebt u geen overeenkomst? Dan bent u verplicht de verzekerde voorafgaand aan de behandeling te informeren over de eventuele kosten die hij zelf moet betalen.

Hoe behandelen we de declaraties?

CZ groep streeft naar een vlotte afhandeling van ingediende nota's. Door nota's juist te specificeren helpt u de verzekerde en CZ groep de nota snel te vergoeden. Declaraties die niet volledig zijn ingevuld kan CZ groep niet verwerken. Onvolledig ingevulde declaraties sturen we terug.

Bent u nog in onderhandeling met CZ groep over uw overeenkomst? Dan kunt u nog geen declaraties indienen via VECOZO. De declaraties die via VECOZO binnenkomen, worden afgewezen. U kunt de nota's pas via VECOZO indienen op het moment dat u een getekende overeenkomst hebt.

Meer weten?

Bekijk het zorginkoopbeleid 2019 of het zorginkoopbeleid 2018 voor meer informatie. Hebt u vragen over ingediende declaraties of declaraties in het algemeen? Stel ze aan het team Declaraties GGZ via e-mail op declaraties.ggz@cz.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer (013) 594 98 98.